Analýzy

zvukovy-zaznam

Český rozhlas – zprávy – Kamil Gregor

Nová vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) řešila kumulaci volených funkcí. Sobotka trvá na zákazu zdvojování vrcholných funkcí a hned čtyři vrcholní politici sociální demokracie se tak budou muset rozhodnout, jestli budou zasedat ve Sněmovně nebo povedou svůj kraj. Docházku jednotlivých poslanců KohoVolit.eu dlouhodobě monitoruje. Prokázalo se, že poslanci s více funkcemi […]

featuring

Volební mapy, jaké jste ještě neviděli

Analytici KohoVolit.eu přináší unikátní mapy, které přibližují výsledky voleb z lidské perspektivy. Díky nim snadno získáte přehled, kde se nachází voliči různých politických stran a kandidátů. Volební výsledky se často zobrazují na mapě. Média ovšem zpravidla nejvyužívají plného potenciálu volebních map. Např. pouze ukazují, která strana nebo kandidát získali nejvíce […]

multidim

Jak hlasují zákonodárci (multidimenzionální škálování)

Jaké koalice se tvoří při hlasování v parlamentech a jak se mění v čase? Ke komu se kloní nezařazení zákonodárci? A jak hlasují jednotlivé státy v mezinárodních organizacích, jako je OSN nebo EU? Na tyto otázky odpovídají analytici KohoVolit.eu pomocí unikátní vizualizační metody. Různí členové jednoho parlamentu hlasují často odlišně. […]

defaultní obrázek

Nabídka stáže pro vysokoškolské studenty

Sdružení KohoVolit.eu nabízí odbornou stáž pro studenty politologie, sociologie a dalších společenskovědních oborů. Stáž probíhá online (není nutná osobní přítomnost) formou plnění přesně zadaných úkolů. Doba trvání stáže je 16 týdnů, je možné se individuálně dohodnout na přerušení. Co nabízíme Co požadujeme A kdo jsme? Více o nás se dočtete […]

featuring network analysis

Jak zákonodárci předkládají návrhy zákonů (analýza sítí)

Kdo je v parlamentu klíčovým hráčem a kdo je tam naopak “do počtu”? Kteří zákonodárci spolupracují a kteří se spolu naopak “nebaví”? Na tyto otázky dokáží odpověděz analytici z KohoVolit.eu pomocí analýzy sítí, unikátní metody kombinující umění statistiky a vizualizace. Právo předkládat návrhy zákonů mají v řadě parlamentů jednotliví poslanci […]

feat-11

Jak návrhy zákonů prochází legislativním procesem (Sankeyho diagram)

Jaká je úspěšnost různých předkladatelů při podávání návrhů zákonů? Ve které fázi legislativního procesu jsou návrhy nejčastěji zamítány? Analytici KohoVolit.eu odpovídají na tyto a další otázky pomocí unikátní vizualizace života legislativních tisků – Sankeyho diagramu. Sankeyho diagram je slavný vývojový diagram, v němž je určitý proces vizualizován pomocí šipek či […]

ŘEKLI O KOHOVOLIT.EU

  • [Volební kalkulačka] je možná lepší než rozbory programů, které ty strany nabízejí. Přišlo mi to dobře udělané a volič si zde má možnost ověřit, jak ta která strana skutečně hlasovala. Nejen to, co slíbila a slibuje

  • Volební kalkulačka je proto velmi užitečný nástroj, ukazuje názory všech kandidátů jednoduše, přehledně a na jednom místě.

  • Je nutné se projevit i v době, kdy občané nejsou proti něčemu, ale jsou také pro něco. Vidíme první vlaštovky, jako je iniciativa KohoVolit.eu či Nadační fond proti korupci, které přicházejí s konkrétními nápady.

  • Já nechci podporovat jednoho z těch kandidátů, protože i když jsem si třeba dělal volební kalkulačku, tak ta shoda těch názorů mě s těmi kandidáty všemi devíti byla poměrně malá.

  • Very cool!

  • Myslím si to i nadále a přesto je způsob, jak druhým poradit a přitom volbu nechat na nich. Zalíbila se mi totiž anketa na adrese www.kohovolit.eu.