Projekty

Volební kalkulačka

Volební kalkulačka

Volební kalkulačka je tzv. voting advice application, tedy internetová aplikace, jejímž cílem je pomoci voličům v rozhodování ve volbách. Volební kalkulačka ukazuje, která politická strana či kandidát se nejvíce shoduje s jejich politickými postoji.

napište jim

Napište jim

Napište jim je internetová aplikace, která usnadňuje komunikaci občanů se svými volenými reprezentanty. Je inspirována úspěšným britským projektem “Write to Them” od organizace MySociety.

budovani

Budování státu

Budování státu je projekt inspirovaný britským “Open Spending” britské organizace Open Knowledge Foundation, který KohoVolit.eu vyvíjí společně s organizací Naši politici. Jeho cílem je otevřít, vizualizovat a analyzovat data o českém státním rozpočtu.

otevřené volby

Otevřené volby

Otevřené volby je projekt, jehož cílem je otevřít výsledky všech druhů voleb v České republice a v bývalém Československu na úrovni volebních okrsků a poskytnout je občanům ke stažení ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Stáže pro studenty

KohoVolit.eu organizuje stáže pro studenty vysokých škol. Stážisté získají konkrétní prací na našich projektech nové znalosti, dovednosti a pracovní uplatnění. Stáž je vhodná zejména pro studenty společenskovědních oborů, práv a informačních technologií.

API databází KohoVolit.eu

KohoVolit.eu nabízí všem svým uživatelům API (application programming interface) svých databází parlamentních, volebních a dalších dat souvisejících s politikou. Díky tomu mohou naše data snadno využívat developeři pro své vlastní aplikace.


Авиатор