Popis výpočtu shody

Pro maximální transparentnost a ověřitelnost spočtených výsledků zde uvádíme, jak se Vaše shoda se senátory a politickými stranami počítá a také proč se počítá zrovna takhle.

Současný systém hlasování o návrzích zákona má jednu na první pohled překvapivou vlastnost, a to, že mezi hlasováním proti a zdržením se hlasování není žádný rozdíl. Návrh je totiž přijat pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje více jak polovina přítomných, tj. hlasujících senátorů. U některých (např. ústavních) zákonů je potřeba určitý počet kladných hlasů (např. 55 nebo 41). Nejsou tedy tři možnosti hlasu – pro, proti a zdržení se ale jenom dvě – buď senátor přijetí návrhu podpoří a hlasuje pro, nebo nepodpoří a pak není rozdíl jestli hlasuje proti nebo se hlasování zdrží. Jedinou možností, jak vyjádřit neutrální postoj k projednávanému návrhu, je nebýt na hlasování přítomen (a to ještě neplatí u těch speciálních hlasování, jako např. o ústavních zákonech).

Shoda se senátorem

Ty návrhy, o kterých nehlasujete se výpočtu neúčastní.

  • Pokud hlasujete pro některý návrh, poslanci, kteří hlasovali také pro, jsou s Vámi a získávají bod. Poslanci, kteří hlasovali jinak (tedy buď proti nebo se zdrželi) jsou proti Vám a bod ztrácejí.
  • Pokud hlasujete proti některému návrhu, s Vámi jsou poslanci, kteří hlasovali také proti nebo se hlasování zdrželi a ti také získávají bod; naopak poslanci hlasující pro, hlasovali proti Vám a bod ztrácejí.
  • Poslanci, kteří se hlasování o tomto návrhu neúčastnili (byli nepřítomni nebo omluveni), žádné body nezískávají ani neztrácí.

Podle tohoto klíče se každému poslanci sčítají body za všechny návrhy, o kterých jste hlasoval(a) a následně se vydělí počtem těchto návrhů, čím se shoda dostane u všech do rozsahu -1 až 1, tedy -100% až 100%.

Shoda se stranou

Pro výpočet Vaší shody se stranou se opět berou jenom ty návrhy, o kterých jste hlasoval.

Shoda se stranou za jeden návrh se spočte jako průmerná shoda jejích členů. Tedy součet shody všech členů strany za tento návrh podle předchozí sekce dělený počtem těchto poslanců. Je důležité si uvědomit, že členství se bere k datumu hlasování a ne k současnosti.

Celková shoda strany s Vámi je součtem její shody za jednotlivé návrhy dělená počtem Vámi hlasovaných návrhů, což je opět mezi -1 a 1, tedy -100% a 100%.

Důležitost návrhu

Při svém hlasování, máte u každého návrhu možnost nastavit, jakou má shoda v něm pro Vás důležitost – váhu s jakou se má zahrnout do celkového součtu shody přes všechny návrhy. Každé ze tří úrovní důležitosti (nízká, střední, vysoká) odpovídá jistá váha a celková shoda je pak váženým průměrem shody v jednotlivých návrzích. Ve skutečnosti se tedy místo jednoho bodu ke shodě přičte resp. odečte váha příslušného návrhu a na konci dělí ne počtem návrhů ale, součtem absolutních hodnot jejich vah.

Standardně jsou váhy nastaveny následovně: nízká = 1, střední = 3, vysoká = 5, ale můžete je libovolně změnit v nastavení výpočtu.