Nastavenie výpočtu

Dôležitosť, ktorú máte možnosť vo svojom hlasovaní pri každom návrhu nastaviť, je vlastne váhou koľkokrát viac (alebo menej) ovplyvní návrh výslednú zhodu oproti iným návrhom. Čím je váha návrhu vyššia, tým viac ovplyvní zhoda v tomto návrhu celkovú zhodu. Viac si o výpočte zhody môžete prečítať v popise výpočtu.

Tlačidlom Nastaviť nastavíte vyplnené váhy pre všetky nasledujúce hlasovania, tlačidlom Štandardné nastavíte štandardné váhy.