Analýza: Média stála na straně Schwarzenberga, jiné mohla poškodit

Analýza: Média stála na straně Schwarzenberga, jiné mohla poškodit

defaultní obrázek

Praha, 6. 2. 2013 – Způsob, jakým česká tištěná média psala o prezidentských kandidátech, mohl mít vliv na rozhodování voličů. Důvodem však nebylo protěžování některých kandidátů na úkor jiných, ale témata, která byla v souvislosti s jednotlivými kandidáty a kandidátkami nastolována. Vyplývá to z analýzy občanského sdružení KohoVolit.eu.

Spíše negativně konotovaná témata se v médiích objevovala v souvislosti s Janem Fischerem a Jiřím Dientsbierem. U Fischera to byla ne zcela přesvědčivá vystoupení v televizních debatách (včetně aféry se “zaplaceným” publikem), dále otázka financování kampaně nebo minulost v KSČ.

Jiří Dienstbier byl v médiích spojován především se svou žádostí o podporu KSČM a štěpení, které vzhledem k částečné podpoře Miloše Zemana, potenciálně vzniká v ČSSD. Mezi hlavními tématy, která byla v souvislosti s těmito dvěma kandidáty spojována, nebylo žádné explicitně pozitivní.

Přítomný byl ale vztah s komunisty, který je v české společnosti obecně velice problematický. “Je pravděpodobné, že to byla právě antikomunistická karta, která měla vliv na konečné 3. a 4. místo těchto kandidátů,” tvrdí analytička KohoVolit.eu Kateřina Kňapová. U Karla Schwarzenberga byla konotace článků spíše pozitivní, když se zejména v lednu v médiích objevovala především podpora, kterou mu vyjadřovaly osobnosti intelektuálního a kulturního života.

Ve druhém kole byl zřejmý rozdíl mezi způsobem prezentace Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana. U obou kandidátů byly nejvíce zastoupeny články, které se zabývaly podporou kandidátů. U Schwarzenberga byly vedle podpory zdůrazňovány výsledky různých průzkumů a preferencí například významných osobností prezentovány také články související přímo s podporou, kterou má u studentů.

U Miloše Zemana vedle výčtu podpory dominovaly články, které se zaměřily na negativní a agresivní kampaň, štěpení uvnitř ČSSD a levice, které Zeman způsobuje, případně sudetoněmeckou otázku a Benešovy dekrety. “V mediálním obrazu Zemana převládala konkrétní témata s jasně negativními konotacemi, u Schwarzenberga pokračovala sledovaná média v trendu určité nekonkrétnosti, která byla zřejmá už před prvním kolem,” uzavírá analytička KohoVolit.eu.

Kontaktní osoba
Kateřina Kňapová, analytička KohoVolit.eu, o. s.
+420 776 046 060
katerina.knapova@kohovolit.eu

No comments

Авиатор