Lidé

Rada sdružení


Mgr. Michal Škop, Ph.D.

Patří mezi zakládající členy KohoVolit.eu. Je to absolvent Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální student Katedry politologie na Univerzitě Hradec Králové. V akademické sféře se zabývá především analýzou hlasování v latinskoamerických parlamentech. V KohoVolit.eu působí jako programátor.


  michal.skop@kohovolit.eu
 +420 775 187 021

Mgr. Jaroslav Semančík

Jaroslav Semančík patří mezi zakládající členy sdružení KohoVolit.eu. Jaro je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě práce v KohoVolit.eu se mimo jiné věnuje především lokálnímu aktivismu v Považské Bystrici na Slovensku. V KohoVolit.eu působí jako programátor.


jaroslav.semancik@kohovolit.eu
 +421 944 955 196

Mgr. Kamil Gregor

Je postgraduálním studentem Katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně. V akademické sféře se zabývá především aplikací kvantitativních metod v sociálních vědách a analýzou hlasování volených reprezentantů v zastupitelských sborech. V KohoVolit.eu působí jako datový analytik a projektový manažer.


kamil.gregor@kohovolit.eu
+420 724 362 427

Zaměstnanci sdružení


Mgr. Karel Komínek

Je absolventem Katedry politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. V KohoVolit.eu působí jako datový analytik, grafik a administrátor sociálních sítí.


karel.kominek@kohovolit.eu

Mgr. Jaroslav Bílek

Je absolventem Katedry politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity a interním doktorandem na Katedře politologie na Univerzitě Hradec Králové. V KohoVolit.eu působí jako manažer projektu, tiskový mluvčí a datový analytik.


jaroslav.bilek@kohovolit.eu

Mgr. Petr Gongala

Je doktorandem na Katedře politologie Masarykovy univerzity a metodologem projektu Demagog.cz. V KohoVolit.eu působí jako vedoucí stáží a datový analytik.


petr.gongala@kohovolit.eu

Externí spolupracovníci


Bc. Barbora Urbanová

Je studentkou Katedry politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi její aktivity mj. patří pořádaní předvolebních debat a tvorba vzdělávacích projektů pro středoškolské studenty. V KohoVolit.eu působí jako datová analytička.


urbanovabarbo@gmail.com

Bc. David Kaňok

Je studentem Katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V KohoVolit.eu působí jako editor korporátního blogu.


david.kanok@kohovolit.eu

Bc. Jana Kubíková

Je zakladatelkou sdružení, absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Podporuje back-office sdružení.V KohoVolit.eu rovněž působí stážisté z mnoha předních českých i slovenských univerzit.