Partneři

Česká republika


upol

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou na území České republiky. KohoVolit.eu spolupracuje na organizaci stáží pro vysokoškolské studenty v rámci projektu YoungPower.


Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu je projekt nevládních organizací, firem, občanů a politiků, jehož cílem je prosadit devět klíčových protikorupčních zákonů v České republice. KohoVolit.eu je partnerskou organizací.

frank bold

Frank Bold

Frank Bold je právní kancelář, která pomáhá rozvoji demokracie a občanské společnosti a řeší závažné společenské problémy jako je propojení politiky a byznysu. KohoVolit.eu je grantovým partnerem organizace.

transparency international

Transparency International ČR

Transparency International ČR je nevládní organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností přispívat k jejímu omezování. Spolupracujeme v rámci projektu Rekonstrukce státu.

oživení

Oživení

Oživení je nevládní organizací, která prosazuje transparentnost veřejné správy a udržitelného rozvoje v České republice. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací v rámci projektu Rekonstrukce státu.


NFPK

Nadační fond proti korupci

Nadační fond proti korupci je organizace podporující rozvoj etických hodnot v demokratické společnosti a odhalující skrytou korupční činnost. S KohoVolit.eu spolupracuje v rámci Rekonstrukce státu.


otevřená společnost

Otevřená společnost

Otevřená společnost je nevládní organizací, která kultivuje principy demokratické společnosti a prosazuje změny ve veřejných politikách. S KohoVolit.eu spolupracuje v rámci Rekonstrukce státu.


zelený kruh

Zelený kruh

Zelený kruh je asociace sdružující 28 českých environmentálních nevládních organizací, která hájí jejich zájmy. Zelený kruh spolupracuje se sdružením KohoVolit.eu v rámci projektu Rekonstrukce státu.


naši politici

Naši politici

Sdružení Naši politici provozuje stejnojmenný webový portál, kde zveřejňuje informace o volených představitelích a úřednících státní správy v ČR. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.


zindex

Centrum aplikované ekonomie

Centrum aplikované ekonomie je nevládní organizace, která se zaměřuje na watchdog veřejných financí v ČR, zejména veřejných zakázek. Je také autorem zIndex. KohoVolit.eu je grantovým partnerem.


iure

Iuridicum Remedium

Iuridicum Remedium je nevládní organizace, která se zaměřuje na porušování lidských práv i na pokusy o omezování práv občanů. KohoVolit.eu spolupracuje s organizací v rámci Rekonstrukce státu.


demagog cz

Demagog.cz

Demagog.cz je stejnojmenný webový projekt, který ověřuje pravdivost veřejných výroků politických reprezentantů v České republice. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.


evropské hodnoty

Evropské hodnoty

Evropské hodnoty jsou think-tank, jehož cílem je přinášet kvalifikované názory na společenská témata a pojmenovávat české zájmy. KohoVolit.eu s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


good governance

Good Governance

Goog Governance je český think tank, který se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a policy advocacy v oblasti dobré praxe při správě věcí veřejných. KohoVolit.eu spolupracuje s organizací v rámci Rekonstrukce státu.


liga lidských práv

Liga lidských práv

Liga lidských práv je nevládní organizace, která hájí práva a svobody lidí, a prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života občanů ČR. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


zaostřeno

Zaostřeno

Zaostřeno je nevládní organizací, jejímž posláním je podporovat principy dobrého vládnutí a otevřenou a odpovědnou správu věcí veřejných. KohoVolit.eu spolupracuje s organizací v rámci Rekonstrukce státu.


prague watch

praguewatch.cz

Nevládní organizace, která se snaží kriticky hodnotit rozvoj Prahy a tamní politiky. Cílem je transparentnost v plánování a informovanost. KohoVolit.eu spolupracuje s organizací v rámci Rekonstrukce státu.


brnění

Brnění

Brnění je nevládní organizací, která se zaměřuje především na brněnské kauzy a na prosazování regulace hazardu. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací v rámci projektu Rekonstrukce státu.


forum 50%

Fórum 50 %

Fórum 50 % je nevládní organizace prosazující rovné zastoupení pohlaví v politice. Dlouhodobě upozorňují na nízké zastoupení žen v politice. KohoVolit.eu si s organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


rozpočet obce

Rozpočet obce

Rozpočet obce je projekt, který otevírá data o obecních rozpočtech v České republice a přináší je občanům v přehledné podobě. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


inventura demokracie

Inventura demokracie

Inventura demokracie je studentská iniciativa, které není lhostejný současný stav demokracie a politické kultury v České republice. KohoVolit.eu spolupracuje s organizací v rámci projektu Rekonstrukce státu.


masarykovy debaty

Masarykovy debaty

Masarykovy debaty je seriálový debatní projekt o důležitých veřejných tématech, který založili studenti Masarykovy univerzity v Brně. KohoVolit.eu spolupořádá Masarykovy debaty v Hradci Králové.


slibujeme

slibujeme.cz

Slibujeme.cz je projekt, jehož cílem je sběr, archivace a analýza slibů a reklamních materiálů českých politických kampaní. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


zrušme zákon

Zrušme zákon

Zrušme zákon je projekt, jehož cílem je identifikovat nepotřebnou nebo nežádoucí právní úpravu v České republice a dosáhnout jejího zrušení. Sdružení KohoVolit.eu je partnerem projektu.


informace pro všechny

Informace pro všechny

Informace pro všechny je projekt umožňující snadno podat a spravovat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím v České republice. KohoVolit.eu je nadšeným uživatelem této služby.


zákony pro lidi

Zákony pro lidi

Zákony pro lidi je projekt poskytující občanům právní řád České republiky v digitální a přehledné podobě od roku 1945 do současnosti. Sdružení KohoVolit.eu je nadšeným uživatelem této služby.


čisté nebe

Čisté nebe

Čisté nebe je nevládní organizace, která působí jako platforma všech stran ve sporu o zvyšování kvality života v Ostravě a okolí. KohoVolit.eu si s organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


trojmezí

Trojmezí

Trojmezí je koalice nevládních organizací, která se věnuje watchdogu komunální politiky ve čtyřech městských částech hl. m. Prahy. KohoVolit.eu si s organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


datablog

datablog.cz

Datablog.cz je stejnojemnná webová stránka, která slouží pro informování veřejnosti o kreativní práci s daty napříč širým informačním oceánem. Datablog.cz informuje o činnosti KohoVolit.eu.


náš stát

Náš stát

NášStát.cz je rozcestníkový portál provozovaný nadací Open Society Fund Praha pro projekty věnující se watchdogové činnosti. Projekty KohoVolit.eu jsou prezentovány na tomto portálu.


Slovensko


transparency sk

Transparency International SK

Transparency International Slovensko je nevládní organizací, která se zaměřuje na boj proti korupci s využitím moderních metod na Slovensku. KohoVolit.eu pravidelně informuje o činnosti této organizace.


fair play

Aliancia Fair-Play

Aliancia Fair-Play je nevládní organizací zaměřující se na watchdog politického procesu a veřejných financí na Slovensku. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.


SGI

Slovak Governance Institute

SGI pomáhá hledat řešení pro zkvalitnění procesu alokace veřejných zdrojů na zabezpečení kvalitních, dostupných a efektivních veřejných služeb. KohoVolit.eu je grantovým partnerem organizace.


ineko

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

INEKO je nevládní organizací podporující ekonomické a sociální reformu s cílem nastolit pozitivní vývoj ve SR. KohoVolit.eu pravidelně informuje o činnosti organizace.


demagog sk

Demagog.sk

Demagog.cz je stejnojmenný webový projekt, který ověřuje pravdivost veřejných výroků politických reprezentantů na Slovensku. Sdružení KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.


Polsko


fundacia epanstwo

Fundacja ePaństwo

Watchdogová organizace monitorující politickéhé procesy a veřejné finance v Polksu. Je provozovatelem webu Sejmometr.pl. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

art61

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie 61 je nevládní organizací zaměřující se na přístupu občanů k informacím a na watchdog politického procesu. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

centrum cifrowe

Centrum Cyfrowe

Centrum Cyfrowe je polskou nevládní organizací podporující sociální inovace a občanskou participaci prostřednictvím digitálních technologií. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Maďarsko


k monitor

K-monitor

K-monitor je nevládní organizace, která mapuje, databázuje a analyzuje korupční kauzy a klientelistická propojení v Maďarsku. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Spojené království


open knowledge

Open Knowledge Foundation

Nevládní organizace, která propaguje otevřená data a vytváří nástroje pro jejich využití. Buduje mezinárodní komunitu open data uživatelů. A OPF si vyměňujeme znalosti a zkušenosti.

my society

My Society

MySociety je nevládní organizace, která vytváří digitání nástroje podporující politickou participaci občanů ve Velké Británii. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

unlock democracy

Unlock Democracy

Nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu a lidským právům ve Velké Británii. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací při vývoji volebních kalkulaček.

Německo


bundeszentrale

Bundeszentrale für politische Bildung

Vzdělávací agentura německé vlády, která se věnuje vzdělávání studentů a dalších občanů v oblasti politického procesu a politické participace. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací při vývoji volebních kalkulaček a je členem pracovní skupiny k participativnímu rozpočtování, jež tato organizace pořádá.

Francie


regards

Regards Citoyen

Regards Citoyen je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu legislativního procesi a parlamentnímu monitoringu ve Francii. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Belgie


we citizen

We Cizizens

We Citizens je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v Belgii. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací při vývoji volebních kalkulaček.

Nizozemsko


pro demos

Pro Demos

ProDemos je nevládní organizace, která se věnuje vzdělávání studentů a občanů v oblasti politického procesu a politické participace v Nizozemí. KohoVolit.eu spolupracuje s touto organizací při vývoji volebních kalkulaček.

Španělsko


civio

Civio

Civio je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu ve Španělsku. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Litva


TI litva

Transparency International LT

Nevládní organizace, která se zaměřuje na boj proti korupci. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti, zejména v oblasti parlamentního watchdogu.

providous

Providus

Providus je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v Litvě. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Chorvatsko


gong

GONG

GONG je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v Chorvatsku. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Srbsko


crta

Center for Research, Transparency and Accountability

Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA) je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Srbsku, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Bosna a Herzegovina


zasto

Zašto ne?

Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA) je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Srbsku, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Černá Hora


cci

Centri Civilnih Inicijativa

Centri Civilnih Inicijativa je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v České hoře. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Makedonie


EPI

European Policy Institute Skopje

European Policy Institute Skopje je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v Makedonii. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Albánie


mjaft

Mjaft!

Nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu v Albánii, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu si s organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

kiirk

KIIRK

KIIRK je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Albánii. Zaměřuje se zejména na monitoring voleb. KohoVolit.eu je grantovým partnerem této organizace.

Gruzie


jumstart

JumpStart Georgia

JumpStart Georgia je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Gruzii. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Spojené státy americké


NDI

National Democratic Institute

Americká nevládní organizace, která se zaměřuje na budování a posilování demokratických institucí v řadě zemí světa. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Sunlight foundation

Sunlight Foundation

Sunlight Foundation je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu ve Spojených státech. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Mexiko


Fundar

Fundar – Center of Analysis and Research

Fundar – Center of Analysis and Research je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Mexiku, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Latinská Amerika


RED

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa je asociací sdružující nevládní organizace ze zemí Latinské Ameriky, které se věnují parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Austrálie


open australia logo

Open Australia

Open Australia je nevládní organizace, která se věnuje watchdogu politického procesu a advokacii otevřených dat v Austrálii. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Izrael


open knesset

Open Knesset

Open Knesset je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Izraeli, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Lybie


1Lybia

1Lybia

1Libya je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Libyi. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

Tunisko


al bawsala

Al Bawsala

Al Bawsala je nevládní organizací, která se věnuje watchdogu politického procesu v Tunisku, zejména parlamentnímu monitoringu. KohoVolit.eu si s touto organizací vyměňuje znalosti a zkušenosti.

ŘEKLI O KOHOVOLIT.EU

  • [Volební kalkulačka] je možná lepší než rozbory programů, které ty strany nabízejí. Přišlo mi to dobře udělané a volič si zde má možnost ověřit, jak ta která strana skutečně hlasovala. Nejen to, co slíbila a slibuje

  • Volební kalkulačka je proto velmi užitečný nástroj, ukazuje názory všech kandidátů jednoduše, přehledně a na jednom místě.

  • Je nutné se projevit i v době, kdy občané nejsou proti něčemu, ale jsou také pro něco. Vidíme první vlaštovky, jako je iniciativa KohoVolit.eu či Nadační fond proti korupci, které přicházejí s konkrétními nápady.

  • Já nechci podporovat jednoho z těch kandidátů, protože i když jsem si třeba dělal volební kalkulačku, tak ta shoda těch názorů mě s těmi kandidáty všemi devíti byla poměrně malá.

  • Very cool!

  • Myslím si to i nadále a přesto je způsob, jak druhým poradit a přitom volbu nechat na nich. Zalíbila se mi totiž anketa na adrese www.kohovolit.eu.

Авиатор