Poslanecká rosnička

Poslanecká rosnička je aplikace, která podává informace o tom, jak hlasují jednotliví poslanci v konkrétních otázkách. V současné době existuje aplikace vyvinuta ve spolupráci se Zeleným kruhem, která monitoruje návrhy zákonů týkající se životního prostředí. Pro web referenda.cz  byla vyvinuta verze, která monitoruje otázku referend.

 

rosnicka

Rosnička představuje jednoduchou aplikaci pro monitorování zákonů týkajících se určitého tématu. Hlasování jednotlivých stran zobrazuje na časovou osu a ze výsledného grafu je možné zjistit, jaký postoj k danému tématu zaujímala konkrétní strana.

Авиатор