Stáže pro studenty

KohoVolit.eu organizuje stáže pro studenty vysokých škol. Stážisté získají konkrétní prací na našich projektech nové znalosti, dovednosti a pracovní uplatnění. Stáž je vhodná zejména pro studenty společenskovědních oborů, práv a informačních technologií.

Partnerství s univerzitami

KohoVolit.eu je partnerem Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Stáže studentů těchto dvou kateder probíhají v rámci projektu YoungPower. Stážisté mají mimo jiné možnost získat za úspěšně absolvovanou stáž kredity.

Online stáž s certifikátem

Stáž probíhá online (tedy bez nutnosti osobní přítomnosti) a pro její úspěšné dokončení je třeba vykázat plnění přesně zadaných úkolů po dobu 160 pracovních hodin. Po absolvování stáže KohoVolit.eu uděluje certifikát a doporučující dopis v českém, respektive slovenském, a anglickém jazyce.

Zkušenosti se stážemi

Stážemi KohoVolit.eu již prošlo více než 100 studentů téměř ze všech hlavních vysokých škol v České republice a ze Slovenska z více než deseti různých oborů. Stážisté pracují zejména na sběru a kontrole dat a podílí se na provozu redakce korporátního blogu KohoVolit.eu.


Pokud máte zájem se do programu studentských stáží zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

Авиатор