Volební kalkulačka

Volební kalkulačka (pro Českou republiku na webu VolebniKalkulacka.cz, pro Slovensko na webu VolebnaKalkulacka.sk) je nejúspěšnějším projektem KohoVolit.eu. Jedná se o tzv. voting advice application, tedy o internetovou aplikaci, jejímž cílem je pomoci voličům v rozhodování ve volbách. Volební kalkulačka ukazuje, která politická strana či kandidát se nejvíce shoduje s jejich politickými postoji.

 

Volební kalkulačka

Jde o krátký online dotazník, v němž uživatel odpovídá na sérii otázek týkajících se relevantních politických témat a hodnotových postojů. Následně může každé otázce přiřadit důležitost a v závěru se dozví, jak se s ním jednotlivé politické strany, volení zástupci nebo kandidáti shodují v odpovědích. Shoda je vyjádřená číselnou hodnotou od 0% do 100%. Následně si může uživatel ověřit, v čem konkrétně se s každým politickým aktérem shoduje a v čem se naopak liší.

Základní principy

KohoVolit.eu vytváří volební kalkulačky již od roku 2006 pro téměř každé volby na všech úrovních politické soutěže (evropské, prezidentské, parlamentní, krajské i komunální) v České republice a na Slovensku a pro volby osob a orgánů na veřejných vysokých školách. Celkem připravilo již více než 40 aplikací. KohoVolit.eu je lídrem na poli volebních kalkulaček v obou zemích a postupně zavedlo pojem “volební kalkulačka” (resp. “volebná kalkulačka”) jako obecné označení pro tento druh aplikace do českého a slovenského jazyka.

Volební kalkulačky KohoVolit.eu jsou nejúspěšnějšími volebními kalkulačkami nejen v obou zemích, ale i v celém postkomunistickém regionu. Např. volební kalkulačky k prezidentským či sněmovním volbám v České republice v roce 2013 dosáhly více než 1 milionu unikátních uživatelů, což je srovnatelné s podobnými aplikacemi v západní Evropě, odkud tento koncept pochází. To vysoce převyšuje úspěšnost podobných aplikací v ostatních postkomunistických zemích.

Díky KohoVolit.eu se koncept volební kalkulačky zakotvil v politickém myšlení občanů, médií i samotných politických aktérů. Média o volebních kalkulačkách pravidelně informují, přebírají kalkulačky KohoVolit.eu nebo si vytváří vlastní. Politické strany berou tyto aplikace vážně, což se projevuje ochotou poskytovat podrobné odpovědi a stát si za nimi. Např. v prezidentských volbách v České republice v roce 2013 odpovědí poskytlo osm z devíti kandidátů, při sněmovních volbách 2013 to bylo 21 z 23 kandidujících stran a při senátních volbách 2012 odpovědělo 176 z 233 kandidátů.

KohoVolit.eu vytváří několik druhů volebních kalkulaček

 • Názorové testy

Názorové testy jsou připravovány před volbami. Obsahují obecné politické a hodnotové otázky, na něž lze odpovědět “ano”, “ne”, nebo “nevím” a jež se věcně týkají daných voleb (např. aktuální témata spadající do okruhu pravomocí voleného orgánu). KohoVolit.eu získává odpovědi přímým dotazováním politických stran a hnutí, které v takových volbách kandidují. Nepoužívá tedy např. volební programy či mediální vyjádření.

 • Tematické názorové testy

Tematické názorové testy se podobají obecným názorovým testů, ovšem obsahují otázky týkající se jednoho tématu. KohoVolit.eu již vytvořilo tematické názorové testy pro oblasti životního prostředí, rovnosti pohlaví, zdraví a kvality potravin, informačních technologií a otevřených dat, podnikání či rodinných financí. Tematické testy vznikají díky spolupráci se specializovanými servery.

 • Inventura hlasování

Inventura hlasování je volební kalkulačka, která místo obecných otázek obsahuje skutečná hlasování, k nimž došlo za období v zastupitelském sboru (např. v parlamentu či v zastupitelstvu). Díky nim se uživatel dozví, do jaké míry hlasovali jednotliví volení zástupci stejně, jako by se při hlasováních rozhodoval on. KohoVolit.eu již připravilo předvolební inventury hlasování (za celé uplynulé období orgánu) i každoroční inventury hlasování (obsahují důležitá hlasování uplynulého roku).

Cíle a funkce

Volební kalkulačky jsou zpravidla vnímány jako nástroje, jejichž cílem je napomáhat uživateli při rozhodování se nad otázkou koho volit ve volbách. Doporučení volby pro politickou stranu či jednotlivce ovšem není jediným cílem volební kalkulačky. Kromě něj volební kalkulačky plní i další funkce:

 • Informují uživatele o konání voleb a o tom, které politické strany či jednotlivci ve volbách kandidují.

 • Informují uživatele o tom, které politické otázky jsou v daných volbách důležité.

 • Informují uživatele o politických postojích stran, zákonodárců či kandidátů.

 • Podporují kritické myšlení uživatele, protože ho podněcují k zamyšlení se nad politickými tématy, o nichž by jinak nepřemýšlel.

 • Formují politické postoje stran či jednotlivců, protože je nutí k jednoznačné odpovědi na řadu relevantních otázek. Tuto funkci plní pouze volební kalkulačky, u nichž jsou odpovědi na otázky poskytovány přímo politickými aktéry.

 • Snižují dopad agenda settingu (nastolování témat) politických stran či jednotlivců v předvolební kampani tím, že pokrývají větší množství témat, zatímco političtí aktéři se mohou během předvolební kampaně záměrně soustřeďovat pouze na komunikaci ohledně jednoho nebo omezeného počtu témat.

 • Usnadňují watchdogovou činnost. Na odpovědi politických stran či jednotlivců na otázky ve volební kalkulačce lze pohlížet jako na seznam „slibů“ či „závazků“. Po volbách lze jejich dodržování kontrolovat. Tuto funkci plní pouze volební kalkulačky, u nichž jsou odpovědi na otázky poskytovány přímo politickými aktéry.

 • Vytváří datový soubor politických postojů stran či jednotlivců, který je využitelný v akademickém výzkumu. Politologové sledují vzájemné korelace v odpovědích aktérů, změny jejich odpovědí v čase, nebo rozdíly v odpovědích mezi aktéry z různých zemí.

 • Vybrané volební kalkulačky KohoVolit.eu jsou doprovázeny krátkým dotazníkem, a vytváří tak datový soubor o jejich politických postojích. Tato data jsou využívána v akademickém výzkumu politických postojů a ve výzkumu dopadu volebních kalkulaček na volební účast a na výsledky voleb.

Návštěvnost před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013


Inventura hlasování

Pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 KohoVolit.eu připravilo hned několik volebních testů. Jako první byla pod hlavičkou Volební kalkulačky spuštěna tzv. Inventura hlasování (9. září), ve které měli lidé možnost vyzkoušet si, jak by hlasovali o nejdůležitějších zákonech z uplynulého funkčního období sněmovny. Aplikace poté vypočítala shodu s jednotlivými poslanci a uživatelé si tak mohli ověřit, kdo je nejlépe zastupoval.

 

Volební kalkulačka

Klasická Volební kalkulačka byla spuštěna 25. září. V tomto testu si mohli uživatelé vyzkoušet, jak se shodují jejich názory s názory stran na nejrůznější témata. Aplikace poté vypočítala procentuální shodu a seřadila jednotlivé strany podle výsledku. Jako třetí byla 12. října představena rozšířená verze Volební kalkulačky, která přinesla více než dvojnásobný počet témat oproti klasické Volební kalkulačce. V tomto testu si mohli nároční uživatelé vyzkoušet 80 otázek.

Statistiky

Spuštění: 9. 9. 2013
Datum voleb: 25. a 26. října 2013
Celkem návštěv: 936 936
Počet vyplněných testů: 1,1 milionu

Dále čtěte

Související projekty
Mediální výstupy

HNOnline.sk: Kto je ideální prezident pre vás? Prozradí vám volebná kalkulačka (6.3.2014)

Zive.sk: Prezidentské volby: Čo prinesú zpravodajské weby (14.3.2014)

SME: Kto sú voliči Fica, Kisku a Procházku (volebné grafy) (16.3.2014)

SME: Prečo dostal Fico v Prvom kole iba 28 percent? (16.3.2014)

SME: Ako volili prezidenta vo vašej obci (volebná mapa) (17.3.2014)

Zprávy.rozhlas.cz: Redaktorka ČRo se zabývala volební kalkulačkou, získala stáž na londýnské univerzitě (29.3.2014)

Denikreferendum.cz: Pravda demokratických voleb (15.1.2014)

Marketing & Media: Vítězem Lupy je především Seznam.cz (25.11.2013)

E15.cz: Absolutním vítězem Křišťálové lupy je Peklo na talíři (21.11.2013)

Lupa.cz: Křišťálovou Lupu 2013 ovládlo Peklo na talíři, osobností roku je Petr Koubský (20.11.2013)

Neviditelný pes: SPOLEČNOST: Česko hledá demagoga (18.11.2013)

Marketing & Media: OVĚŘOVANÝ NÁKLAD TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ (11.11.2013)

Svet-Komunikacie.sk: On-line: Voľby županov (08.11.2013)

Banskobystrické ECHO: Ak ste nerozhodný, skúste kalkulačku (07.11.2013)

Haló noviny: Společenská změna smýkaná kompromisy (06.11.2013)

Banskobystrické noviny: Ste nerozhodný? Skúste kalkulačku (05.11.2013)

Novohradské noviny: Ste nerozhodný? Skúste kalkulačku (05.11.2013)

Svet-Komunikacie.sk: On-line: Volebná kalkulačka (04.11.2013)

ParlamentniListy.cz: Dolejš (KSČM): Hospodářská politika země a ANO 2011 (01.11.2013)

24hod.sk: S voľbou šéfov samosprávnych krajov poradí volebná kalkulačka (31.10.2013)

Literární noviny: Jak se pozná demokrat (31.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Hospodářská politika země a ANO 2011 (31.10.2013)

Rádio Slovensko: Volebná kalkulačka (31.10.2013)

Vasevec.cz: Jiří Dolejš: Hospodářská politika země a ANO 2011 (31.10.2013)

Mladá fronta DNES: Lidé z léčebny pro narkomany měli volby jako dobrou terapii (26.10.2013)

Mladá fronta DNES: Rodinný politický slovní fotbal (26.10.2013)

Pardubický deník: Co pomohlo v rozhodování? Média, sympatie, rodina, ale také intuice (26.10.2013)

Pelhřimovský deník: Poprvé rozhodovala o své budoucnosti (26.10.2013)

Aktualne.cz: Výběr editorů: Průvodce volbami pro ukázněné voliče (25.10.2013)

KrajskeListy.cz: Netolický: Nečasova vláda nám dělala jenom naschvály. Kraje potřebují vládu spolupráce (25.10.2013)

Penize.cz: Česko hledá demagoga (25.10.2013)

Zena-In.cz: Vyzkoušeno: Volební kalkulačka – zabere jen chvíli a je vážně dobrá! (25.10.2013)

Aktualne.cz: Okamura: Volební kalkulačka lže. Autoři žádají omluvu (24.10.2013)

BritskeListy.cz: Tomio Okamura neví, co říká jeho vlastní strana (24.10.2013)

Český Rozhlas Plus: Kdo je hlídací pes demokracie? (24.10.2013)

Denik.cz: Nemáme koho volit! Říkají lidé a zvažují, zda jít k urnám (24.10.2013)

Haló noviny: Vzorová manipulace (24.10.2013)

HNOnline.sk: Bla bla a d’Hondt. Sedem vecí, ktoré ste o českých voľbách nevedeli (24.10.2013)

iHNed.cz: Volební programy, komentáře, data. Praktický průvodce pro nerozhodnutého voliče (24.10.2013)

KrajskeListy.cz: Pořád nevíte, koho tam hodit? Máme pro vás volební kalkulačku i aplikaci ČRo. Stačí jen klikat myší (24.10.2013)

Mladá fronta DNES: 110 frází, které ovládly programy (24.10.2013)

Moderniobec.iHned.cz: Volební programy, komentáře, data. Praktický průvodce pro nerozhodnutého voliče (24.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Alexandr Mitrofanov: Hlídací občané (24.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Kohovolit.eu: Tomio Okamura neví, co říká jeho vlastní strana (24.10.2013)

Reflex: HLAVNÍ JE SVOBODA (24.10.2013)

Reflex.cz: Petr Mach: Hlavní je svoboda (24.10.2013)

Vitalia.cz: Hodnocení regulačních poplatků je obtížné, přiznává ministerstvo (24.10.2013)

BritskeListy.cz: Reflex reality, aneb co zásadního změní volba malých stran (23.10.2013)

BritskeListy.cz: Stane se z Britských listů levicový Reflex? (23.10.2013)

ePortal.cz: Pavel Blažek bude dvojkou kandidátky. Nad tím by se měl Petr Fiala minimálně pozastavit… (23.10.2013)

Chebský deník: „Nemáme koho volit,” říkají lidé a zvažují, zda jít k urnám (23.10.2013)

iHNed.cz: ANO Obchodní federací, Zeman jako senátor Palpatine. K volbám mají nalákat Hvězdné války (23.10.2013)

Jihlavský deník: Volební kalkulačka přitažená za dredy (23.10.2013)

Moderniobec.iHned.cz: ANO Obchodní federací, Zeman jako senátor Palpatine. K volbám mají nalákat Hvězdné války (23.10.2013)

BritskeListy.cz: Názor stran na 80 otázek: Pravidelný růst důchodů a zveřejňování smluv chtějí všichni (22.10.2013)

Euportal.cz: Pro levicového voliče je Babiš pastí, pro pravicového léčkou. Všichni víme, co se nachází přesně mezi levou a pravou půlkou (22.10.2013)

FinMag.cz: Lepší volební kalkulačka: pestřejší a bez procent (22.10.2013)

Neviditelný pes: VOLBY: Proč ignorovat volební kalkulačky (22.10.2013)

Novinky.cz: Strany se shodnou na zachování babyboxů, dělí je zvýšení minimální mzdy (22.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Kohovolit.eu: Názor stran na 80 otázek (22.10.2013)

Reflex.cz: Okamura oblékl svou ženu do hidžábu a pak ji smazal (22.10.2013)

Domov: OVLÁDÁTE podzimní KOUZLA INTERNETU? (21.10.2013)

Týždeň: .český týždeň tomáša němečka (21.10.2013)

BritskeListy.cz: Kalkulačka? Rozumem? (20.10.2013)

TN.cz: VOLBY 2013: Jak si jednotlivé strany chtějí poradit s poplatky ve zdravotnictví? (20.10.2013)

Tyden.cz: Sedm důvodů, proč ignorovat volební kalkulačky (20.10.2013)

E15.cz: Sedm důvodů, proč ignorovat volební kalkulačky (19.10.2013)

iDNES.cz: ZÁPISNÍK: Pussyriotismu zdar. Babiš nebo Zemanovci? (19.10.2013)

Mladá fronta DNES: Pussyriotismu zdar (19.10.2013)

FinMag.cz: Sedm důvodů, proč ignorovat volební kalkulačky (18.10.2013)

Havlíčkobrodský deník: Nerozhodným může pomoci kalkulačka (18.10.2013)

CHIP: POLITIKA NA INTERNETU (18.10.2013)

Penize.cz: Sedm důvodů, proč ignorovat volební kalkulačky (18.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Parlamentní volby – proč nekandiduji a koho podpořím (17.10.2013)

Vitalia.cz: Domácí porody? Netrestat, říkají politici. To je ale málo (17.10.2013)

iDNES.cz: Programy, aféry i osobnosti. Čtěte profily stran z dílny iDNES.cz (16.10.2013)

Neviditelný pes: POLITIKA: Guláš a kalkulačka (15.10.2013)

Respekt: Poprvé u uren (14.10.2013)

Vitalia.cz: Chceme víc tuzemských potravin v obchodech, ale nevíme, co je česká potravina (14.10.2013)

Respekt.cz: Facebooková generace jde volit (13.10.2013)

Respekt.cz: Poprvé u uren (13.10.2013)

TN.cz: DVA TÝDNY DO VOLEB! Jak dopadl poslední průzkum? (13.10.2013)

Mesec.cz: Měšec.cz: Finanční volební kalkulačka 2013 (11.10.2013)

5plus2: Půjdete k volbám? Víte, koho budete volit? (10.10.2013)

Novinky.cz: Nové stanice Déčko a Art nenechaly lidi chladnými ani na internetu (10.10.2013)

Podnikatel.cz: Přinášíme volební kalkulačku pro podnikatele. Zjistěte, které strany volit (10.10.2013)

Vitalia.cz: Volební kalkulačka ukazuje, že dobrovolné očkování nemá šanci (09.10.2013)

Reflex.cz: Volební kalkulačka podle Babiše: Už víte, koho volit? Ano? (08.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Michálek: 50 procent v šedi aneb pomůcky pro „eLection“ (07.10.2013)

TN.cz: NÁVOD PŘED VOLBAMI: Vyřiďte si voličský průkaz! Poradíme vám kdy a jak na to (07.10.2013)

Vitalia.cz: Strašák GMO z Evropy pomalu mizí (07.10.2013)

ParlamentniListy.cz: 50 procent v šedi aneb pomůcky pro „eLection“ (05.10.2013)

ParlamentniListy.cz: Vojtěch Vondra: Proč dát šanci ODS (05.10.2013)

Dotyk: Volební kalkulačka (04.10.2013)

Mladá fronta DNES: Maturita jako bakalářská práce. Bez potítka i otázek (04.10.2013)

Tyden.cz: Eva a Vašek aneb Kandidátní manévry (04.10.2013)

Vitalia.cz: Zvýšení daní u nezdravých potravin v ČR nehrozí (04.10.2013)

BritskeListy.cz: Z Facebooku o volební kalkulačce (03.10.2013)

Teplický deník: Zkuste si volební kalkulačku (03.10.2013)

TN.cz: Průzkum: V parlamentu chceme nové lidi z radnic. A tuhou disciplínu (03.10.2013)

Mediafax.cz: Jak strany financují svou volební kampaň? Podívejte, k čemu se přiznaly (02.10.2013)

Vitalia.cz: Volby ovlivní i zákaz kouření v restauracích (02.10.2013)

iHNed.cz: Babiš ani Okamura politiku nezachrání, říká bývalá hvězda lidovců Jan Kasal (01.10.2013)

MediaGuru.cz: Cena českého internetu je ve finále. Hlasuje porota i veřejnost (01.10.2013)

PrvniZpravy.cz: Haas: V ODS probíhá očistný proces “odkmotrování” (01.10.2013)

Český rozhlas Dvojka: Jak to vidí Ivan Hoffman (30.09.2013)

ParlamentniListy.cz: Pohled zkušeného pravičáka: Zeman se stane směšným. Poctiví členové ODS očišťují stranu (30.09.2013)

ParlamentniListy.cz: Kopáč (ČPS): Volby! Chceme strany? (28.09.2013)

DenikReferendum.cz: Téma nadcházejících voleb: odrazit populisty (27.09.2013)

Hospodářské noviny: Babišova noční můra a Zemanův polibek (27.09.2013)

BritskeListy.cz: Startuje druhá Volební kalkulačka – Názorový test. Občanům poradí koho volit (26.09.2013)

Deník: Koho volit? Pomůže volební kalkulačka (26.09.2013)

Deník: Volební kalkulačka (26.09.2013)

DenikReferendum.cz: Kalkulace volebních kalkulaček (26.09.2013)

Lidové noviny: Volební kalkulačka poradí s výběrem (26.09.2013)

Radio Impuls: Volební kalkulačka (26.09.2013)

CeskeNoviny.cz: Lidé mohou volební kalkulačkou porovnat názory s postoji stran (25.09.2013)

Český Rozhlas Radiožurnál: Co ovlivňuje voliče při rozhodování, komu dát hlas (25.09.2013)

Český Rozhlas Radiožurnál: Volební kalkulačka (25.09.2013)

Denik.cz: Lidé mohou volební kalkulačkou porovnat názory s postoji stran (25.09.2013)

Hitrádio FM: Na Internetu dnes začala fungovat volební kalkulačka (25.09.2013)

Hitrádio FM: Volební kalkulačka (25.09.2013)

iDNES.cz: Koho volit? Poradí volební kalkulačka (25.09.2013)

iHNed.cz: Která strana před volbami myslí jako vy? Názorová kalkulačka poradí, koho volit (25.09.2013)

Lupa.cz: Volební kalkulačka: S kterou stranou se nejvíc shodnete v otázkách IT a Internetu? (25.09.2013)

Moderniobec.iHned.cz: Která strana před volbami myslí jako vy? Názorová kalkulačka poradí, koho volit (25.09.2013)

TN.cz: VOLEBNÍ KALKULAČKA: Koho volit? Zjistěte, která strana je vám nejblíže (25.09.2013)

Vitalia.cz: Volby 2013: volební kalkulačka ukáže vaši shodu v otázkách zdraví a potravin (25.09.2013)

Podnikatel.cz: Co plánují strany pro podnikatele a jak číst volební průzkumy? Čtěte náš manuál (24.09.2013)

Lidovky.cz: Nevíte koho volit? Odpověď získáte za pět minut (16.09.2013)

Lidové noviny: Lidé se mohou srovnat s poslanci (10.09.2013)

TN.cz: VOLEBNÍ KALKULAČKA: Zjistěte, který z politiků vám je nejblíže (10.09.2013)

BritskeListy.cz: Volební kalkulačka opět radí, koho volit. Minule ji použil každý pátý volič (09.09.2013)

E15.cz: Komu dát svůj hlas? Nerozhodným pomůže volební kalkulačka (09.09.2013)

iHNed.cz: Pravici, nebo levici? Kalkulačka napoví, koho podpořit ve volbách (09.09.2013)

KrajskeListy.cz: Pořád nevíte, koho budete volit? Máme pro vás Volební kalkulačku! Jednoduše zjistíte, koho hodit do urny (09.09.2013)

Moderniobec.iHned.cz: Pravici, nebo levici? Kalkulačka napoví, koho podpořit ve volbách (09.09.2013)

Nova.cz: Nevíte koho volit? Zkuste si volební kalkulačku! (09.09.2013)

ParlamentniListy.cz: Kohovolit.eu: Volební kalkulačka opět radí koho volit (09.09.2013)

Tyden.cz: Už víte, komu dát hlas? Sdružení spustí volební kalkulačku (09.09.2013)

Lupa.cz: Jak chtějí politici ovlivnit český Internet a IT? Vyberte s námi správné otázky (06.09.2013)

Mladá fronta DNES: 100 názorů: Koho volit, komu nevěřit (03.09.2013)

Aktualne.cz: Novinářské ceny sbíraly ČT nebo Hospodářské noviny (24.04.2013)

Lidové noviny: Bořit a ničit? Poraďme se jak (25.03.2013)

Technet.cz: Mějte politiky pod dohledem. Počítač upozorní na lež i blamáže (05.02.2013)

Domažlický deník: Zeman či kníže? Rozhodněte! (24.01.2013)

Plzeňský deník: Zeman či kníže? Rozhodněte! (24.01.2013)

Tachovský deník: Zeman, nebo Schwarzenberg? Rozhodněte! (24.01.2013)

Magazín Víkend DNES: Klaus: Být v menšině chce dnes odvahu (19.01.2013)

Mladá fronta DNES: Klaus: Být v menšině chce dnes odvahu (19.01.2013)

BritskeListy.cz: Kolik máme Karlů ze Schwarzenbergu? (18.01.2013)

Český rozhlas 1 – Radiožurnál: Hostem je Václav Klaus mladší (17.01.2013)

DenikReferendum.cz: Je strategické darovat prezidentskou funkci neoliberální pravici? (16.01.2013)

Novinky.cz: Jiří Dědeček: Protestsongy už nepíšu spontánně (16.01.2013)

Právo: Protestsongy už nepíšu spontánně (16.01.2013)

Deník: Další kampaň. Uchazeči míří tam, kde prohráli (15.01.2013)

Denik.cz: Další kampaň? Uchazeči míří tam, kde prohráli (15.01.2013)

Rakovnický deník: Svého favorita na prezidenta si někteří vybrali “losovačkou” (15.01.2013)

Lidovky.cz: Jste voličem Schwarzenberga, nebo Zemana? Otestujte se (14.01.2013)

Frekvence 1: Hostem Jiří Dědeček, spisovatel a písničkář (13.01.2013)

iHNed.cz: Volební kalkulačce vévodil Přemysl Sobotka. V hlasování přesto propadl (12.01.2013)

Mladá fronta DNES: Čerstvě plnoletá studentka si nechala poradit. A volí Franze (12.01.2013)

Technet.cz: Za úspěch Schwarzenberga mohou sociální sítě. Karla je plný Facebook (12.01.2013)

Aktualne.cz: Češi se dočkali, prezidenta mají ve svých rukou (11.01.2013)

Blanenský deník: Některé osobnosti ještě váhají, koho zvolit (11.01.2013)

Brněnský deník: Jak volí osobnosti Brna? Mnohé ještě váhají (11.01.2013)

Břeclavský deník: Ženu, či muže? Osobnosti se v názorech liší (11.01.2013)

CeskaPozice.cz: Koho volí “našeptávači” (11.01.2013)

Havlíčkobrodský deník: Volba prezidenta? Mezi mladými lidmi je to ožehavé téma, říká student gymnázia (11.01.2013)

Hodonínský deník: Osobnosti z Hodonínska mají jasno, koho zvolí (11.01.2013)

Hospodářské noviny: Objevy prezidentské kampaně (11.01.2013)

iDNES.cz: Čerstvě plnoletá volička škrtla exkomunisty a dala na radu kalkulačky (11.01.2013)

Jihlavský deník: Volba prezidenta? Mezi mladými lidmi je to ožehavé téma, říká student gymnázia (11.01.2013)

Metro: Koho volit? (11.01.2013)

Metro: Ovlivnil vás internet ve výběru prezidenta? (11.01.2013)

Novinky.cz: ON-LINE REPORTÁŽ: O volbu prezidenta je obrovský zájem (11.01.2013)

TN.cz: Fischer, Zeman nebo Franz? Kalkulačka poradí, KOHO VOLIT (11.01.2013)

Třebíčský deník: Mladí si prý cestu k urnám najdou (11.01.2013)

TV Nova: Češi dnes poprvé volí prezidenta (11.01.2013)

Vyškovský deník: Nová hlava státu? Osobnosti Vyškovska váhají (11.01.2013)

DenikReferendum.cz: Karel Schwarzenberg jako strážce státního zájmu? (10.01.2013)

Mladá fronta DNES: Volbu prezidenta ulehčí kalkulačka, osobnosti nejčastěji volí knížete (10.01.2013)

Plzeňský deník: První byl Masaryk. Koho vybereme teď ? (10.01.2013)

Pražský deník: První byl Masaryk. Koho vybereme teď ? (10.01.2013)

DenikReferendum.cz: Tenhle Karel není pro mladý aneb Proč volit Jirku Dienstbiera (09.01.2013)

E15.cz: Jste levičáci? Volte Dienstbiera nebo Fischerovou (08.01.2013)

ePortal.cz: Kdo volí Fischerovou? Octovači! (05.01.2013)

Hospodářské noviny: Předvolební agitace (04.01.2013)

BritskeListy.cz: Daníme v ČR zde vydělávající firmy? (02.01.2013)

Penize.cz: První politický kompas vánočních filmů (27.12.2012)

Rádio Blaník – Severní Čechy: Na Gymnáziu v Dubí u Teplic by studenti za prezidenta zvolili Vladimíra Franze (13.12.2012)

Rokycanský deník: Studenti včera volili prezidenta (12.12.2012)

Rozhlas.cz: Měsíc do volby prezidenta. S výběrem pomáhají veřejnoprávní média, ale i webové projekty (10.12.2012)

Technet.cz: Tipy na weby: Kompatibilita aplikací s Windows 8 a mapa zemětřesení (10.12.2012)

Lidové noviny: Jedna otázka pro kandidáty (05.12.2012)

Lidové noviny: Čtyři prezidentské uzlíky (04.12.2012)

Lidovky.cz: Překvapivé zjištění: Fischer by na Hrad volil svého soupeře Zemana (02.12.2012)

ParlamentniListy.cz: Fischer by za prezidenta zvolil svého soka Zemana, ukazuje volební kalkulačka (02.12.2012)

ParlamentniListy.cz: KohoVolit.eu: Volební kalkulačku už použilo 700 000 lidí. Jak zamíchá s volbami? (29.11.2012)

Reflex: JAKO SORRY, TOHLE JE OBYČ (29.11.2012)

Reflex.cz: Jako sorry, tohle je obyč (29.11.2012)

Zena-In.cz: Znáte volební kalkulačku? (29.11.2012)

Lupa.cz: Křišťálová Lupa 2012 zná vítěze: Projektem roku je prodej Mall.cz, osobností Ondřej Fryc (28.11.2012)

Neviditelný pes: SPOLEČNOST: Kalkulačka (24.11.2012)

Lupa.cz: Už přes půl miliónu Čechů porovnávalo v testu názory prezidentských kandidátů (22.11.2012)

ParlamentniListy.cz: Kalkulačka (22.11.2012)

ParlamentniListy.cz: Martin Stín: Kalkulačka (22.11.2012)

Tyden.cz: Informace o prezidentských kandidátech nabídne nový web (14.11.2012)

BritskeListy.cz: Kde a proč skřípe vlastně výborné KohoVolit.eu – a zejména kde a proč skřípe volební systém (13.11.2012)

Českobudějovický deník: Jihočechy zajímal hokej a domény (12.11.2012)

iDNES.cz: Eurohujeři teď mlčí. Prezidentští kandidáti řešili evropskou vizi (08.11.2012)

Lupa.cz: Vyhrají Debilní kecy či Potraviny na pranýři? Hlasování v Křišťálové Lupě 2012 jde do finále (30.10.2012)

Mediafax.cz: Poslanci nerozhodnou jen o budoucnosti vlády, ale také o osudu svých hypoték (26.10.2012)

Mladá fronta DNES: Senátoři jsou málo vidět, proto volby lidi neberou (20.10.2012)

Mladá fronta DNES: Franc by povolil eutanazii, Marková adopce homosexuálům (19.10.2012)

Lidovky.cz: Koruna, nebo euro? Spočítejte si, komu máte dát hlas při volbě do Senátu (17.10.2012)

Deník: Měla dilema koho volit, rozhodla se za plentou (15.10.2012)

Mladá fronta DNES: Jak kalkulačka napovídá, kdo má být hejtman (13.10.2012)

Moravskoslezský deník: Studentka: Proč bych nešla volit, když můžu? (13.10.2012)

Denik.cz: Vše o volbách se dozvíte na speciálu Deníku.cz (12.10.2012)

Mladá fronta DNES: Koho volit? Zakroužkujte si (12.10.2012)

Rádio Blaník – Východní Čechy: Volby 2012 (12.10.2012)

Aktualne.cz: Předvolební online: Hašteření politiků i bába s dědkem (11.10.2012)

BritskeListy.cz: Šlendrián KSČM (11.10.2012)

Denik.cz: Ještě nevíte, koho budete zítra volit? Zkuste volební kalkulačku (11.10.2012)

Ekonom: Koho volit napoví kalkulačka na webu (11.10.2012)

Haló noviny: Vytvářené hodnoty rozdělujme spravedlivě (11.10.2012)

Mladá fronta DNES: Koho volit? Zakroužkujte si (11.10.2012)

iHNed.cz: Volební kalkulačky, druhý díl: Koho volit do Senátu? (10.10.2012)

BritskeListy.cz: Koho volit v krajských a senátních volbách? (09.10.2012)

BritskeListy.cz: KSČM je pro mě nejsvobodnější stranou v ČR, za niž se nikdo nemusí stydět (09.10.2012)

BritskeListy.cz: Před nadcházejícími volbami (09.10.2012)

Moderniobec.iHned.cz: Volební kalkulačky, první díl: koho volit do krajů? (09.10.2012)

NasLiberec.cz: Předvolební kalkulačka – vyzkoušejte si sami hlasovat jako krajský zastupitel (09.10.2012)

ParlamentniListy.cz: Koho volit v krajských a senátních volbách? 60 000 voličů už ví díky Volební kalkulačce (09.10.2012)

Deník: Kdo ovládne regiony? Za pět dní se rozhodne (08.10.2012)

Deník: Pomůže volební kalkulačka (06.10.2012)

Haló noviny: Ověřte si svoji volbu (04.10.2012)

Rozhlas.cz: Lidé zapomínají, a to je chyba. Neziskové organizace radí, jak volit a znovu se nespálit (03.10.2012)

CeskeNoviny.cz: Nerozhodnutí voliči mohou využít internetovou volební kalkulačku (02.10.2012)

CT24.cz: Koho volit? Pomůže internetová Volební kalkulačka (02.10.2012)

ČT 1: Spuštění volební kalkulačky (02.10.2012)

Denik.cz: Nerozhodnutí voliči mohou využít internetovou volební kalkulačku (02.10.2012)

iDNES.cz: Volební kalkulačka poradí, komu dát hlas v senátních i krajských volbách (02.10.2012)

ParlamentniListy.cz: Sdružení představí internetovou Volební kalkulačku (02.10.2012)

Rádio City: Volební kalkulačka (02.10.2012)

Rádio Čas: Při rozhodování má pomoci internetová kalkulačka (02.10.2012)

Respekt.cz: Volební kalkulačka (02.10.2012)

Lupa.cz: Začalo hlasování v anketě Křišťálová Lupa 2012, ve hře je rekordní počet nováčků (24.09.2012)

Zive.cz: Jaké jsou nejlepší české internetové projekty? Rozhodněte vy (24.09.2012)

Rozhlas.cz: Pravda, nebo lež? Politiky usvědčuje hned několik webových stránek (07.09.2012)

Technet.cz: Tipy na zajímavé weby: slevové letáky obchodních řetězců na jednom místě (02.04.2012)

Lupa.cz: Přijďte se podívat, jak lidé pomocí moderních komunikačních technologií řeší staré známé problémy (12.03.2012)

24hod.sk: Voľby 2012: Váhate koho voliť? My sa vám budeme snažiť poradiť (08.03.2012)

InfoRoznava.sk: Neviete koho voliť? Otestujte sa! (06.03.2012)

Liptovské noviny: Pri rozhodovaní pomôže aj test (05.03.2012)

HNOnline.sk: Voliči si môžu urobiť testy (28.02.2012)

Hospodárske noviny: Voliči majú testy (28.02.2012)

Plus jeden deň: Stručne (28.02.2012)

24hod.sk: Názorové testy poradia, komu dať vo voľbách hlas (27.02.2012)

Bumm.sk: Segíthetnek a bizonytalanoknak az új választási tesztek (27.02.2012)

InfoVolby.sk: VOĽBY:Názorové testy na KohoVolit.eu poradia, komu dať 10. marca hlas (27.02.2012)

Pozri.sk: Názorové testy poradia, komu dať vo voľbách hlas (27.02.2012)

SITA: VOĽBY: Názorové testy na KohoVolit.eu poradia, komu dať 10. marca hlas (27.02.2012)

Sme.sk: Voličom môže pri rozhodovaní pomôcť aj test (27.02.2012)

Topky.sk: Názorové testy vám poradia, komu dať 10. marca hlas (27.02.2012)

TvNoviny.sk: Keď neviete koho voliť, urobte si test (27.02.2012)

ZivotPo.sk: Voliči sa pri výbere strany môžu orientovať dvoma predvolebnými testami (27.02.2012)

Respekt: Zpátky do současnosti (24.10.2011)

A2: Informace jako saponát (12.10.2011)

Instinkt: BREVIÁŘ ZHRZENÉHO VOLIČE (02.12.2010)

HNOnline.sk: Neviete koho voliť? Pomôže vám kalkulačka (26.11.2010)

Sme.sk: Koho voliť: Porovnajte vaše názory s kandidátmi na primátorov (25.11.2010)

Sme.sk: Koho Voliť: Porovnajte vaše názory s kandidátmi na primátorov (24.11.2010)

24hod.sk: Predvolebné kalkulačky fungujú v siedmich mestách (23.11.2010)

Aktuality.sk: VOĽBY: Predvolebné kalkulačky fungujú v siedmich mestách (23.11.2010)

Noviny stredného Považia: Pri výbere poradí aj predvolebná kalkulačka (23.11.2010)

Sme.sk: Dvadsaťpäť statočných (23.11.2010)

Povazska-Bystrice.Otevrene.sk: Spočítajte si koho voliť (18.11.2010)

TV Markíza: Vykalkulujte si svojho primátora či starostu (16.11.2010)

Sme.sk: Pri výbere poradí aj predvolebná kalkulačka (15.11.2010)

Plzeňský deník: Kampaň končí, hlasování začíná (15.10.2010)

Právo: K volbám s kalkulačkou (14.10.2010)

Teplický deník: Využijte k orientaci volební kalkulačku (14.10.2010)

Haló noviny: Pražská ODS je neekologická a nedemokratická (12.10.2010)

Tyden.cz: Nerozhodným voličům může pomoci senátní kalkulačka (10.10.2010)

Lidové noviny: Aktivisté sepsali politikům kodex. A žádají je o podpis (06.10.2010)

Lidovky.cz: DOLEŽAL: Politici jako lovná zvěř (06.10.2010)

STV2: Vyměňte politiky: fenomén voleb (06.10.2010)

ČT 24: Vyměňte politiky: fenomén voleb (05.10.2010)

Priroda.cz: Tisková zpráva: Spočítejte si, koho volit (05.10.2010)

Aktualne.cz: Volební deník: Kalouska na triko? To nikdy, říká kampaň (30.09.2010)

iDNES.cz: Senátní volby: Petr Bratský a jeho boj o Senát (24.09.2010)

BritskeListy.cz: ODS po volbách změnila názor na univerzitní školné (09.06.2010)

Lidové noviny: Může vůbec přežít křesťanská strana? (05.06.2010)

BritskeListy.cz: Co čekat a nečekat od nové Sněmovny? (01.06.2010)

BritskeListy.cz: What to Expect from the New Parliament? (01.06.2010)

iHNed.cz: Jdete dneska volit? Pět on-line nástrojů poradí nerozhodným, komu dát hlas (28.05.2010)

Technet.cz: Jdete dneska volit? Pět on-line nástrojů poradí nerozhodným, komu dát hlas (28.05.2010)

Živě.cz: Koho volit? Poradí internetové aplikace (28.05.2010)

Aktualne.cz: Velké zúčtování s poslanci: Kdo plnil vaše přání? (26.05.2010)

ČT 2: Hosté ve studiu – volby 2010 (26.05.2010)

ČT 24: Volby 2010 (26.05.2010)

Lupa.cz: Agitace a přešlapy politických stran ovládly předvolební internet (26.05.2010)

Jičínský deník: Volební průvodce Východočechů (25.05.2010)

Neviditelný pes: GLOSA: Koho volit? (24.05.2010)

Rytmus života: VÍTE, KOHO VOLIT? (24.05.2010)

Týden: Velký předvolební test (24.05.2010)

ParlamentniListy.cz: Nevíte koho volit? Rád poradím (22.05.2010)

Haló noviny: Koho volit (21.05.2010)

ParlamentniListy.cz: Jakl: Koho volit? Poradím vám (21.05.2010)

ParlamentniListy.cz: Test Kohovolit.eu politolog doporučuje. Projekt odmítly VV a DSSS (21.05.2010)

PC rady: Volby na webu (21.05.2010)

Aktualne.cz: POLITIKA: Aktuálně.cz: Kalkulačka: Hlasovali vaši poslanci tak, jak jste si přáli? (20.05.2010)

Jičínský deník: Nevíte, koho volit? Udělejte si test (20.05.2010)

BritskeListy.cz: Čeští voliči hodlají hlasovat podle svých předsudků, ne podle toho, co skutečně chtějí (18.05.2010)

BritskeListy.cz: Nechceme zasahovat do voleb neseriozními daty (18.05.2010)

BritskeListy.cz: Koho volit, aneb volba hlavou (17.05.2010)

Metro: Internet napoví, koho máte volit (14.05.2010)

Opavský a Hlučínský deník: Lidé mohou na webu zjistit, ke které straně mají nejblíže (13.05.2010)

Denik.cz: Lidé na webu zjistí, ke které straně mají nejblíže (12.05.2010)

NasePenize.cz: Koho volit? Která politická strana splňuje vaše představy prozradí test (12.05.2010)

BritskeListy.cz: Podívejte se, koho volit (07.05.2010)

BritskeListy.cz: Voličům chybí zrcadlo (06.05.2010)

Tyden.cz: Komu dát hlas? Jak se shodnete se svým poslancem (01.05.2010)

CeskeNoviny.cz: Nejotevřenější stranou k ženám jsou zelení, nejhůř dopadla ODS (29.04.2010)

Technet.cz: Volíte ČSSD, ODS, …? Možná hlasují proti vám, ověřte si to on-line (29.04.2010)

ParlamentniListy.cz: Není pravdou, že není koho volit (19.03.2010)

BritskeListy.cz: Koho volit? CZ (06.08.2009)

Euractiv.cz: Nevíte koho volit? Specializovaný server vám pomůže (22.05.2009)

Euractiv.sk: KohoVolit.eu v eurovoľbách? (21.05.2009)

Louc.cz: A teď babo raď (aneb Koho zakazovat a koho volit?) (sloupek pro Aktualne.cz) (21.05.2009)

Haló noviny: Nadějné političky Lenky (13.11.2008)

BritskeListy.cz: Mladí Češi nejsou motorem demokracie (05.11.2008)

BritskeListy.cz: ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených (23.10.2008)

BritskeListy.cz: Tak je ze mně komunista! (15.10.2008)

BritskeListy.cz: Tak jsem volil s komunisty – a co? (15.10.2008)

BritskeListy.cz: Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu (13.10.2008)

BritskeListy.cz: Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku (18.02.2008)

Sme.sk: Parlamentné voľby skončili bez problémov, i keď voličom sľubovali úplatky (17.06.2006)

Sme.sk: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách (16.06.2006)

SME: Internetové volebné testy (14.06.2006)

24hod.sk: Voličom môže pri rozhodovaní pomôcť projekt KohoVoliť (05.06.2006)

Finance.sk: Voličom môže pri rozhodovaní pomôcť projekt KohoVoliť (05.06.2006)

HNOnline.sk: Voličom môže pri rozhodovaní pomôcť projekt KohoVoliť (05.06.2006)

Reflex.cz: Víte koho volit? Vyzkoušejte si to! (31.05.2006)

Metro: Jak si vybrat svého ideálního poslance (29.05.2006)

Neviditelný pes: SPOLEČNOST: Příspěvek politicky zatraceně nekorektní (29.05.2006)

BritskeListy.cz: KohoVolit (26.05.2006)

Louc.cz: Víkendové předvolební reflexe (22.05.2006)

Metropolitní expres: Nerozhodnutí voliči najdou pomoc na síti (22.05.2006)

CeskeNoviny.cz: Nerozhodnutí voliči mohou najít pomoc na internetu (19.05.2006)

Mladá fronta DNES: Web nabízí virtuální hlasování o zákonech (18.05.2006)

Související blogové články

Michal Škop: Názory lidí dle volební kalkulačky (26.10.2013)

KohoVolit.eu: Stále nevíte koho volit? Vyzkoušejte Volební kalkulačku (25.10.2013)

Kamil Gregor: Proč brát Volební kalkulačku vážně (ale nepřehánět to) (18.10.2013)

Kamil Gregor: Volební kalkulačku v Německu použilo 10 milionů lidí. Zkuste si ji! (14.10.2013)

KohoVolit.eu: Rozšířená verze Volební kalkulačky pro fajnšmekry! (14.10.2013)

KohoVolit.eu: Tisková konference – live streaming (25.09.2013)

Michal Škop: Koho byste volili v Německu? (22.09.2013)

Kamil Gregor: Předvolební debaty: Jde to i jinak (11.09.2013)

Kamil Gregor: Kdo vás ve Sněmovně nejlépe zastupoval? Vyzkoušejte Volební kalkulačku! (09.09.2013)

KohoVolit.eu: Který poslanec hlasoval stejně jako vy? Zkuste Volební kalkulačku! (09.09.2013)

Kamil Gregor: Jak strany plnily svoje sliby? Pohled do Volební kalkulačky z roku 2010 (05.09.2013)

Kamil Gregor: Volební kalkulačky ve světě: Koho volit v Austrálii nebo Turecku? (04.09.2013)

Kamil Gregor: Volební kalkulačka a programy stran: Pohled od Německa (03.09.2013)

Kamil Gregor: Jaká otázka by neměla chybět v letošní Volební kalkulačce? Navrhněte ji! (02.09.2013)

KohoVolit.eu: Na co se máme zeptat politiků ve Volební kalkulačce? (02.09.2013)

Michal Škop: ODS před volbami: ne trafikám. ODS po volbách: trafiky jsou norma (19.06.2013)

Kamil Gregor: Analýza hlasování: Okamura a jeho přeběhlík Roztočil se neshodují v zásadních věcech (11.05.2013)

KohoVolit.eu: 60 exkluzivních odpovědí Miloše Zemana (26.01.2013)

Michal Škop: Koho volit na hrad? 2.kolo (25.01.2013)

KohoVolit.eu: Jaký mají prezidentští kandidáti názor na EU? (11.01.2013)

Michal Škop: Koho volit na hrad? (11.01.2013)

KohoVolit.eu: Jaké jsou míry prezidentských kandidátů? (09.01.2013)

KohoVolit.eu: Informační web nejen o prezidentských kandidátech (03.01.2013)

KohoVolit.eu: Odpovědi kandidátů na prezidenta pod lupou (19.12.2012)

KohoVolit.eu: Proč do voleb nezveřejníme výsledky VolebníKalkulačka.cz (12.12.2012)

KohoVolit.eu: Reakce na: “volební kalkulačka skrytě nadržuje některým kandidátům“ (05.12.2012)

KohoVolit.eu: Volební kalkulačka je kompletní, dnes přibyl Franz (25.11.2012)

KohoVolit.eu: Pomožte nám získat odpovědi do prezidentské Volební kalkulačky! (14.11.2012)

KohoVolit.eu: Jak děláme Volební kalkulačku a proč v ní nejsou všichni kandidáti? (11.11.2012)

KohoVolit.eu: Na co se chcete zeptat prezidentských kandidátů? (29.10.2012)

KohoVolit.eu: Co si myslí noví senátoři? (23.10.2012)

Michal Škop: V senátní volbách půjde i o zákon o referendu (10.10.2012)

KohoVolit.eu: Nevíte, koho volit? Zkuste si Volební kalkulačku! (08.10.2012)

KohoVolit.eu: Pomocí Volební kalkulačky zjistíte, která strana k vám je nejblíže (04.10.2012)

Michal Škop: Koho volit do Senátu? (02.10.2012)

KohoVolit.eu: Naše předvolební testy si vyzkoušelo 80 000 Slováků (12.03.2012)

KohoVolit.eu: Názorové testy pomohou Slovákům vybrat, koho volit (28.02.2012)

KohoVolit.eu: Josef Dobeš porušuje předvolební sliby (08.02.2012)

KohoVolit.eu: Restituce a názorový veletoč VV (23.01.2012)

Michal Škop: Budou hlasovat TOP 09 a VV (opět) proti svým slibům? (30.11.2011)

Michal Škop: Senátní volby na Kladně: názorová kalkulačka (16.03.2011)

Michal Škop: Pro povinné důchodové fondy hlasovalo ve volbách 5.8 % lidí (30.01.2011)

Audio a video záznamy

Michal Škop: Česká televize – Volby 2013 (26.10.2013)

Kamil Gregor: Český rozhlas – Den podle Ondřeje Konráda (23.10.2013)

Michal Škop: Český rozhlas – Ozvěny dne (25.09.2013)

Kamil Gregor: Krněnský protikorupční barcamp Bořit a ničit – Osvěta babičky ve Svratouchu (23.03.2013)

Kamil Gregor (tazatel z diváků): Think tank Evropské hodnoty – Debata “Evropská vize kandidátů na prezidenta ČR” (12.12.2012)

Michal Škop: Český rozhlas – Měsíc do volby prezidenta. S výběrem pomáhají veřejnoprávní média, ale i webové projekty (10.12.2012)

Kamil Gregor: Český rozhlas – Pravda, nebo lež? Politiky usvědčuje hned několik webových stránek (07.09.2012)

Kamil Gregor, Michal Škop: KohoVolit.eu – Tisková konference “Volební kalkulačka pro volby do slovenské Národní rady 2012” (27.02.2012)

Авиатор