O nás

KohoVolit.eu je občianske združenie, ktorého cieľom je podľa stanov podpora demokracie, ktorá je realizovaná najmä vývojom a prevádzkou stránky KohoVolit.eu a rozvojom našich projektov. KohoVolit.eu usiluje o zvyšovanie informovanosti občanov, kontrolu volených zástupcov a otvorenosť dát pomocou moderných technologických nástrojov.

KohoVolit.eu vzniklo v roku 2006 v Latinskej Amerike. Bolo zaregistrované ako občianske združenie v Českej republike v roku 2009 a na Slovensku v roku 2010. Obe združenia majú obdobné stanovy a personálne zázemie. V oboch združeniach existuje členská schôdza a rada združenia, ktorú volí členská schôdza.

KohoVolit.eu je takmer úplne financované z grantov našich donorov. Menšiu, ale dôležitú časť financovania tvoria príspevky fyzických osôb. Naša práca by nebola možná bez podpory rady významných partnerov.


Identifikačné údaje

KohoVolit.eu je registrované ako občianske združenie v Českej republike a na Slovensku. Tu nájdete údaje o oboch združeniach:

Česká republika

Názov: KohoVolit.eu
IČO: 22841890
Adresa sídla: Vinice 347, Plasy 331 01
Dátum vzniku: 14. 7. 2009

Slovensko

Názov: KohoVolit.eu
IČO: 42148928
Adresa sídla: Lánska 948/87-5, Považská Bystrica 017 01
Dátum vzniku: 19. 03. 2010


Dokumenty

Česká republika

Stanovy
Potvrdenie o registrácii ministerstvom vnútra

Zápis z 1. členskej schôdze v roku 2009
Zápis z 1. členskej schôdze v roku 2010
Zápis z 1. členskej schôdze v roku 2011
Zápis z 1. členskej schôdze v roku 2012
Zápis z 2. členskej schôdze v roku 2012
Zápis z 1. členskej schôdze v roku 2013

Prihláška a súhlasné doporučenie k členstvu Kamila Gregora

Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2012 (eng)

Účtovná uzávierka za rok 2009
Účtovná uzávierka za rok 2010
Účtovná uzávierka za rok 2011
Účtovná uzávierka za rok 2012 (eng)

Transparentný účet v banke Fio (korunový)
Transparentný účet v banke Fio (eurový)
Transparentný účet v banke Fio zriadený k projektu č. 81210057 Visegrádskeho fondu

Slovensko

Stanovy
Potvrdenie o registrácii ministerstvom vnútra

Transparentný účet v banke Fio (korunový)
Transparentný účet v banke Fio (eurový)