Budování státu

Budování státu je projekt inšpirovaný britským “Open Spending” britskej organizácie Open Knowledge Foundation, ktorý KohoVolit.eu vyvíja spoločne s organizáciou Naši politici. Jeho cieľom je otvoriť, vizualizovať a analyzovať dáta o českom štátnom rozpočte. Webová stránka projektu obsahuje úplné a vzájomne prepojené dátové súbory štátnych rozpočtov od roku 2004 do hĺbky piatich úrovní dostupné v strojovo čitateľnom formáte.

budovani

BudováníStátu.cz v skratke

  • Rozklikávací rozpočet

  • Blogy

  • Kam idú Vaše dane?

  • Dáta k stiahnutiu

  • Analýzy

Prehľadná vizualizácia dát

Dáta sú prehľadne vizualizované pomocou interaktívnych bublinových grafov a časových radov. Vďaka tomu si užívatelia ľahko urobia  predstavu o objemoch jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a o tom, ako sa menia v čase.

Kam idú moje dane

Aplikácia užívateľovi názorne ukazuje, ako sú jeho daňové odvody rozdelené medzi jednotlivé výdajové položky štátneho rozpočtu podľa objemu rozpočtových kapitol. Tento nástroj prevádza ťažko predstaviteľné miliardy korún na zrovnateľné čiastky, s ktorými občania nakladajú v bežnom živote. Vďaka tomu užívatelia získavajú jasnejší prehľad o relatívnom objeme rôznych druhov výdajov.

Agregátor mediálnych výstupov

Webová stránka ďalej obsahuje agregátor mediálnych výstupov týkajúcich sa verejných financií a ekonomické analýzy vychádzajúce z dát štátneho rozpočtu.

Авиатор