Napíšte im

Napíšte im (pre Českou republiku na webe NapisteJim.cz, pre Slovensko na webu NapisteIm.sk) je internetová aplikácia, ktorá uľahčuje komunikáciu občanov so svojimi volenými reprezentantmi. Je inšpirovaná úspešným britským projektom “Write to Them” od organizácie MySociety.

 

napište jim

Základné princípy

Aplikácia funguje ako e-mailová brána, kde užívateľ najskôr zadá svoja dresu a následne sa dozvie, ktorí reprezentanti boli volení v okolí jeho bydliska, a to od členov parlamentu cez lokálne až po miestne zastupiteľstvá. Následne si môže jedného až troch zástupcov vybrať a jednoducho im poslať e-mail. Aplikácia túto správu doručí na príslušnú e-mailovou adresu a predá prípadnú odpoveď.

  • Zadejte Vaši adresu

  • Vyberte voleného zástupce

  • Napište Váš vzkaz

Konverzácia

Užívateľ si môže vybrať, či má jeho správa byť verejná či súkromná. Súkromnú konverzáciu nevidia ostatní užívatelia ani my sami. Verejné správy sa zobrazujú ostatným užívateľom. Web uvádza, ako často jednotliví adresáti odpovedajú na dotazy užívateľov a ako dlho im to priemerne trvá.

Databáza

Česká i slovenská verzia aplikácie v túto chvíľu obsahuje všetkých členov parlamentu a krajských zastupiteľstiev. Informácie o nich sú pravidelne aktualizované. Zatiaľ chýbajú obecné zastupiteľstvá, pretože ich je mimoriadne mnoho (niekoľko tisíc v každej krajine). Konkrétne obecné zastupiteľstvo je však možné do aplikácie zahrnúť na prianie užívateľa.

Podpora osobností

Štart aplikácie v oboch krajinách podporili známe osobnosti verejného života krátkym videom. Od tej doby už užívatelia poslali tisíce odpovedí. O aplikácii pravidelne informujú média a využíva ju mnoho nevládnych organizácií a záujmových skupín.

Авиатор