Dostupnost výsledků hlasování v obcích
Velikost bubliny odpovídá počtu obyvatel. Zelená barva znamená, že obec zveřejňuje výsledky hlasování na schůzích zastupitelstva tak, že lze rozlišit, jak hlasovali jednotliví zastupitelé. Červená znamená, že obec takto výsledky hlasování nezveřejňuje. KohoVolit.eu 2015.