Uncategorized

(English) SMARTeD – Smart eDemoracy Against Fale News

What is it? SMART eD aims to foster European citizenship and improve conditions for civic and democratic participation […]

Hodnocení datové otevřenosti krajských zastupitelstev (studie)

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta […]