Uncategorized

Project: Expanding Access to Popular Voting Advice Applications through Visegrad into Western Balkan

Expanding Access to Popular Voting Advice Applications through Visegrad into Western Balkan is a project designed to address […]

More transparent political finance and advertisement in the Visegrad region

Projekt Making political finance and advertisement in the Visegrad region more transparent se zabývá především nedostatky a nekalými […]

(English) SMARTeD – Smart eDemoracy Against Fale News

What is it? SMART eD aims to foster European citizenship and improve conditions for civic and democratic participation […]

Hodnocení datové otevřenosti krajských zastupitelstev (studie)

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta […]

Авиатор