(English) To be closer to V4 policy

(English) To be closer to V4 policy

Projekt “Closer to V4 policy” je implementovaným projektem KohoVolit.EU  a 3 partnerských organizací — za Slovenskou republiku je to Demagog. SK, za Maďarsko Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft a polský Stowarzyszenie 61 (Projekt MamPrawoWiedzec.pl). Hlavným cílem projektu je prohloubit znalost občanovů poskytnutím informací a poznatků o aktivitách jejich volených reprezentantů v oblasti vybraných politík, které jsou prioritami pro skupinu zemí V4. Získané poznatky a analýzy budou pravidelně prezentované vo formě článků poukazujúcích na vyjadření a konání politiků zemí V4, ktoré budou publikované na webe každého z partnerov projektu i na externých portáloch či v médiách.

Projekt je podporovaný z prostředků Visegrad Fund.

The project “Closer to V4 Policy” is funded by the Visegrad Fund
                                                                                                                  Partneři
Demagog.sk
Publikované výstupy z projektu:

No comments

Авиатор