Jak návrhy zákonů prochází legislativním procesem (Sankeyho diagram)

Jak návrhy zákonů prochází legislativním procesem (Sankeyho diagram)

feat-11

Jaká je úspěšnost různých předkladatelů při podávání návrhů zákonů? Ve které fázi legislativního procesu jsou návrhy nejčastěji zamítány? Analytici KohoVolit.eu odpovídají na tyto a další otázky pomocí unikátní vizualizace života legislativních tisků – Sankeyho diagramu.

Sankeyho diagram je slavný vývojový diagram, v němž je určitý proces vizualizován pomocí šipek či proudů. Relativní četnost různých druhů výstupů z takového procesu je reprezentována šírkou šipek. Slavným příkladem Sankeyho diagramu je vizualizace Naopleonova tažení do Ruska, na němž můžeme jasně vidět, jak se jeho armáda postupně zmenšovala.

Sankeyho diagramSankeyho diagram Naopleonova tažení do Ruska. Autor: Charles Joseph Minard.

Legislativní proces lze vizualizovat stejným způsobem. Průchod návrhů zákonů jednotlivými fázemi je reprezentován barevnými pruhy, jejichž šírka odpovídá počtu návrhů, které danou fázi absolvovaly. Návrh zákona může buď úspěšně projít všemi fázemi, nebo může z procesu vypadnout, jestliže je zamítnut či neschválen, anebo může jeho projednávání zůstat nedokončeno v důsledku rozpuštění parlamentu či jedné jeho komory.

Tuto vizualizaci si můžeme ukázat na příkladu Parlamentu České republiky. Jde o dvoukomorový parlament skládající se z Poslanecké sněmovny a Senátu. Do legislativního procesu kromě těchto dvou komor vstupuje ještě vláda a prezident. Zaměříme se na funkční období 2010-2013, kdy došlo k poměrně nečekanému rozpuštění Sněmovny. V důsledku toho zůstala celá řada sněmovních tisků neprojednána.

Nejjednodušší Sankeyho diagram dole ukazuje legislativní proces návrhů státního rozpočtu. Ty jsou projednávány pouze v Poslanecké sněmovně a následně podepisovány prezidentem. Senát do jejich schvalování nijak nezasahuje, takže není zobrazen ve vizualizaci. V daném funkčním období byly projednávány pouze čtyři návrhy státního rozpočtu. Tři byly schváleny a jeden zůstal neprojednán kvůli rozpuštění Sněmovny.

Sankeyho diagram projednávání návrhů státního rozpočtu v českém legislativním procesu ve funkčním období 2010-2013. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Jednotlivé kroky legislativního procesu jsou reprezentovány bílými obdélníky. Úspěšné dokončení kroku představuje zelený pruh a nedokončení kroku představuje červený pruh.

Komplikovanějším příkladem je vizualizace všech návrhů zákonů předložených vládou. Vláda ve fuknčím období 2010-2013 předložila více než polovinu všech návrhů. Vládní návrhy mají obecně největší šanci na úspěšné schválení, neboť vládu obvykle v Poslanecké sněmovně podporuje většina poslanců.

Sankeyho diagram projednávání vládních návrhů zákonů v českém legislativním procesu ve funkčním období 2010-2013. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

V této vizualizaci je již obsažen Senát, který může návrhy zákonů pozměnit nebo zamítnout, čímž jsou vráceny do Poslanecké sněmovny, kde je o nich znovu hlasováno a mohou být v důsledku toho zamítnuty. Návrh zákona může do Sněmovny vrátit i prezident. Všechny tyto případy jsou znázorněny žlutým pruhem. Jak je vidět, kvůli Senátu se v daném období vrátilo do Sněmovny 89 návrhů z celkového počtu 160, zatímco kvůli prezidentovi jen 10 z 234.

Vláda byla při předkládání návrhů zákonů poměrně úspěšná. Pouze několik jejích návrhů bylo zamítnuto, a to obvykle ve Sněmovně. Mnoho návrhů nicméně nedokončilo legislativní proces, protože Sněmovna se rozpustila.

Podíváme-li se na ostatní návrhy zákonů, které předkládají jednotliví poslanci, skupiny poslanců, Senát jako celek a zastupitelstva krajů, uvidíme velmi odlišný obrázek. Vizualizace obsahuje jeden krok navíc – vyjádření vlády. Vláda se pochopitelně vyjadřuje pouze k návrhům, které sama nepřekládá.

Sankeyho diagram projednávání návrhů zákonů, které byly předloženy jednotlivými poslanci, skupinami poslanců, Senátem a zastupitelstvy krajů, v českém legislativním procesu ve funkčním období 2010-2013. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Je zřejmé, že tyto návrhy zákonů měly mnohem menší šanci na úspěch než vládní návrhy zákonů. Obvykle byly zamítnuty již v prvním čtení ve Sněmovně, což je vůbec první příležitost, kdy se o návrhu zákona hlasuje. Většina těchto návrhů byla předložena opozičními poslanci, takže jim chyběla širší podpora.

Pokud se ovšem návrhu zákona podařilo úspěšně opustit Sněmovnu, byl již poměrně v bezpečí. To bylo dáno tím, že ve funkčním období 2010-2013 Senát i prezident spíše podporovali sněmovní opozici, takže zpravidla neměli zájem na vracení těchto návrhů zákonů.

Máte-li zájem dozvědět se o vizualizaci legislativního procesu pomocí Sankeyho diagramu více nebo přejete-li si podobné vizualizace vytvořit, neváhejte nás kontaktovat.

Dále čtěte


No comments

Авиатор