KohoVolit.eu se zapojuje do mezinárodního projektu na otevírání dat

KohoVolit.eu se zapojuje do mezinárodního projektu na otevírání dat

Sdružení KohoVolit.eu se zapojilo do mezinárodního projektu, jehož cílem je zvýšit dostupnost parlamentních dat v online prostoru. Do projektu je kromě České republiky zapojeno dalších osm zemí z oblasti střední a východní Evropy i z Kavkazu.

Společně s KohoVolit.eu z České republiky se do projektu zapojila také dceřiná slovenská organizace, ePaňstwo Foundation z Polska, K-Monitor z Maďarska,  IDIS “Viitorul” z Moldávie, ukrajinská Transparency International, SYMPA z Běloruska, CSI z Arménia a JumpStart z Gruzie.

Cílem projektu je vytvořit sérií online aplikací, které zvýší úroveň transparentnosti politického procesu ve výše zmíněných zemích a zároveň podat zprávu o dostupnosti dat, která generují lokální parlamenty. Při kódování se bude využívat mezinárodní standard pro dostupnost parlamentních dat POPOLO, na kterém stojí aplikace parldata.eu.

Úsilí navazuje na úspěšný předchozí projekt, který obdobným způsobem monitoroval dostupnost dat v zemích střední Evropy a Západního Balkánu. Výsledkem se stala objemná publikace o dostupnosti parlamentárních dat, která slouží jako důležitý argumentační materiál při tlaku na lokální legislativce na zvýšení transparentnosti. Zpráva je dostupná v anglickém jazyce, ale podstatná zjištěná jsou přeložena do češtiny, slovenštiny a dalších jazyků regionu.

mockup2Zástupci KohoVolit.eu před několika dny absolvovali první schůzku s partnery projektu na Personal Democracy Forum, které se letos konalo ve Varšavě. Kromě úvodního setkání, představení organizací a plánu se účastníci rovněž měli možnost účastnit dvoudenní konference, navázat důležitá partnerství, nebo absolvovat workshopy, z nichž jeden vedl zakladatel KohoVolit.eu a matematik Michal Škop. Závěrečná zpráva z předchozího projektu se stala velmi populárním materiálem, který byl díky účastníkům konference distribuován po celé Evropě.

Výstupem aktuálního projektu by měla být obdobná zpráva, která zjištění z centrální Evropy a Balkánu rozšíří o země východní Evropy a kavkazského regionu. Česká republika si prozatím ve srovnání vede v otevřenosti dat velmi dobře, zaostává pouze za Polskem, které nabízí detailnější informace zejména o útratách a aktivitách tamních poslanců. Naopak ze zprávy nelichotivě vycházejí balkánské země.

vesg-2015

Stejně jako předchozí projekt i ten současný je podpořený Mezinárodním visegrádským fondem, kterému jménem KohoVolit.eu i partnerů děkujeme. Cílem fondu je zvyšovat transparentnost politického procesu nejen ve zemích Visegrádu.

 

No comments

Авиатор