Volební mapy, jaké jste ještě neviděli

Volební mapy, jaké jste ještě neviděli

featuring

Analytici KohoVolit.eu přináší unikátní mapy, které přibližují výsledky voleb z lidské perspektivy. Díky nim snadno získáte přehled, kde se nachází voliči různých politických stran a kandidátů.

Volební výsledky se často zobrazují na mapě. Média ovšem zpravidla nejvyužívají plného potenciálu volebních map. Např. pouze ukazují, která strana nebo kandidát získali nejvíce hlasů v jednotlivých krajích.

web01

Záběr z pořadu Volby 2013, speciálu České televize k českým sněmovním volbám v roce 2013. Mapa ukazuje vítěznou stranu v jednotlivých krajích.

To má na první pohled zásadní nedostatek – kraje jsou velmi velké a je jich tedy poměrně málo. Toto měřítko je pro dobrou vizualizaci rozmístění voličů stran či kandidátů v prostoru velmi hrubné. Lepší je vytvořit mapu zobrazující vítěznou stranu či kandidáta ve větším množství malých území, například v obcích.

web2

Screenshot mapy vítězných stran v jednotlivých obcích v českých sněmovních volbách v roce 2013 od zpravodajského serveru iHNED.cz.

I tento způsob zobrazování volebních výsledků má ale zásadní slabinu – k tomu, aby se obec obarvila příslušnou barvou vítězné strany totiž stačí, aby taková strana vyhrála o jeden jediný hlas. Daná obec by na mapě jinak nešla odlišit od obce, kde stejná strana získala 100 % hlasů!

Spíše než zobrazovat vítězné strany je proto vhodnější vynést do mapy pouze voliče jedné strany a barvu využít k vyznačení podílu hlasů pro danou stranu. Podobným způsobem se vytváří i mapy volební účasti nebo jiných veličin nesouvisejících s volbami, např. nezaměstnanosti.

volební účast

Mapa účasti voličů v prvním kole českých prezidentských voleb v roce 2013. Mapa byla vytvořena v programu QGIS. Autor: Karel Komínek, KohoVolit.eu.

Je na první pohled zřejmé, že volební účast byla nápadně nižší v pohraničních oblastech. To je dáno zejména relativní chudobou a sociálními problémy v těchto oblastech, které vedou k politické apatii. Poměrně neobvyklá je vysoká účast na Vysočině. Ta byla důsledkem kandidatury Miloše Zemana, jež je s tímto regionem spojen.

Dalším problémem je, že velikost obce na mapě vůbec neodpovídá její lidnatosti. Rozlehlejší obce se proto netrénovanému oku jeví důležitější, než ve skutečnosti jsou. Například vojenský újez Hradiště v okrese Karlovy Vary měl v českých sněmovních volbách v roce 2013 pouze 430 voličů, zatímco podobně velká Praha měla přes 900 000 voličů.

Infografika ukazuje rozdíl mezi rozlohou a počtem voličů ve dvou obcích v českých sněmovních volbách v roce 2013. Mezi rozlohou a počtem voličů můžete přepínat pomocí tlačítek v horní části infografiky. Infografika byla vytvořena pomocí aplikace Infogr.am. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Naštěstí umíme vytvořit mapu, v níž velikost značky pro územní jednotku (např. pro obec) odpovídá počtu voličů a nikoli rozloze. Do takové mapy můžeme následně vynést vítěznou stranu či kandidáta pomocí barvy.


Mapa ukazuje vítěznou stranu v obci v českých sněmovncích volbách v roce 2013. Velikost obcí odpovídá počtu odevzdaných platných hlasů v obci. Po najetí myší se zobrazí název obce a počet odevzdaných platných hlasů. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Liberálně-konzervativní strana TOP 09 (fialová) zvítězila téměř výhradně v  Praze a okolí. Populistická strana ANO (modrá) oslovila voliče zejména ve východních Čechách. Na jihovýchodní Moravě pak najdeme obce, kde vítězila křesťansko demokratická KDU-ČSL (žlutá).

Již jsme si ukázali, že zobrazování vítězné strany není příliš informativní, protože k tomu, aby se obec obarvila příslušnou barvou vítězné strany stačí, aby taková strana vyhrála o jeden jediný hlas.

Spíše než zobrazování vítězné strany je proto výhodnější zobrazovat rozdíly v počtu hlasů mezi dvěma stranami nebo kandidáty. Velikost kruhu na takové mapě neodpovídá počtu platných hlasů v obci, ale rozdílu v počtu hlasů pro dvě strany nebo pro dva kandidáty, které si vybereme.


Barva obcí na mapě ukazuje vítězného kandidáta ve druhém kole českých prezidentských voleb v roce 2013. Velikost obcí odpovídá rozdílu v počtu hlasů pro dva soupeřící kandidáty. Po najetí myší se zobrazí jméno vítězného kandidáta a rozdíl v počtu odevzdaných hlasů. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Pravicový kandidát Karel Schwarzenberg (fialová) vítězil zejména v Praze a ve velkých městech. Levicový kandidát Miloš Zeman (červená) vyhrával na Moravě a v severních Čechách.

Informaci o počtu voličů v obci a o rozdílu v počtu odevzdaných hlasů mezi dvěma stranami nebo kandidáty můžeme sloučit do jedné mapy tím, že kruh nahradíme za “koblihu”. Velikost “koblihy” odpovídá počtu všech platných hlasů v obci a tloušťka “koblihy” odpovídá rozdílu v počtu hlasů odevzdaných pro dvě strany či kandidáty.


Barva obcí na mapě ukazuje vítězného kandidáta ve druhém kole českých prezidentských voleb v roce 2013. Velikost “koblihy” odpovídá počtu odevzdaných platných hlasů v obci a tloušťka “koblihy” odpovídá rozdílu v počtu hlasů pro dva soupeřící kandidáty v obci. Po najetí myší se zobrazí jméno vítězného a poměr hlasů pro oba kandidáty. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Taková mapa nemusí ukazovat jen rozdíl v počtu hlasů mezi dvěma stranami nebo kandidáty. Může nás rovněž informovat o tom, kolik hlasů v jednotlivých obcích chybělo nebo naopak přebývalo straně či kandidátovi vzhledem k určité hranici, kterou si sami stanovíme.


Barva obcí na mapě ukazuje, zda liberálně-konzervativní strana ODS získala v českých sněmovních volbách v roce 2013 v jednotlivých obcích více než 5 % hlasů (modrá), nebo méně než 5 % hlasů (červená). Velikost “koblihy” odpovídá počtu všech platných hlasů v obci a tloušťka “koblihy” odpovídá rozdílu mezi počtem hlasů pro ODS a 5 % všech platných hlasů. Po najetí myši se zobrazí poměr mezi počtem hlasů pro ODS a 5 % hlasů. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Na mapě můžeme vidět, že ODS, která v těchto volbách získala celostátně 7,72 % hlasů, překročila 5% hranici téměř všude s výjimkou několika obcí na východní Moravě.


Barva obcí na mapě ukazuje, zda environmentální Strana zelených získala v českých sněmovních volbách v roce 2013 v jednotlivých obcích více než 5 % hlasů (zelená), nebo méně než 5 % hlasů (červená). Velikost “koblihy” odpovídá počtu všech platných hlasů v obci a tloušťka “koblihy” odpovídá rozdílu mezi počtem hlasů pro Stranu zelených a 5 % všech platných hlasů. Po najetí myši se zobrazí poměr mezi počtem hlasů pro Stranu zelených a 5 % hlasů. Vizualizace byla vytvořena pomocí javascriptové knihovny d3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Z mapy můžeme vidět, že Strana zelených, která v těchto volbách získala celostátně 3,19 % hlasů, nepřekročila 5% hranici téměř nikde s výjimkou hlavního města Prahy.

Mapu volební podpory lze podložit obecnou nebo fyzickou mapou. Tím se usnadní identifikace jednotlivých územních jednotek, a to zejména pro uživatele, kteří zobrazované území důvěrně neznají.


Mapa volební podpory kandidátů ve druhém kole voleb do zastupitelstva Bánskobystrického kraje na Slovensku v roce 2013. Velikost bublin odpovídá počtu voličů v obci, barva bublin odpovídá vítěznému kandidátovi a sytost barvy odpovídá velikost náskoku vítězného kandidáta (čím sytější barva, tím větší náskok). Po kliknutí na bublinu se zobrazí další podrobnosti. Vytvořeno pomocí javascriptové knihovny ds3.js. Autor: Michal Škop, KohoVolit.eu.

Naše volební mapy využívají nejen datoví žurnalisté, např. při českých prezidentských či sněmovních volbách nebo při slovenských krajských volbách v roce 2013.

Prostorová koncentrace a autokorelace

Rozmístění voličů v prostoru lze zobrazovat i jinak než jen pomocí map. Zajímavé je například sledovat, jak se mění podíl hlasů pro stranu či kandidáta v různých velikostních skupinách obcí. Některé strany či kandidáti mají totiž spíše městské voliče, zatímco jiní získávají podporu na venkově. A někdy je rozdělení hlasů mezi obcemi různých velikostí téměř stejné.


Graf ukazuje průměrný podíl hlasů pro tři kandidáty v prvním kole českých prezidentských voleb v roce 2013 v obcích podle jejich velikosti. Hlavní město Praha je s téměř 1,3 miliony obyvatel zdaleka největší obcí v České republice. Mezi kandidáty můžete přepínat pomocí tlačítek v horní části infografiky. Infografika byla vytvořena pomocí aplikace Infogr.am. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Krajně pravicová kandidátka Jana Bobošíková získávala voliče spíše v malých obcích. Ve větších městech a v Praze byla její podpora výrazně menší. Naopak liberální kandidátka Taťána Fischerová byla úspěšnější ve větších městech. Liberálně-konzervativní kandidát Přemysl Sobotka získal v Praze výrazně více hlasů než v menších obcích.

Dále lze sledovat, zda se voliči strany nebo kandidáta soustřeďují v určitých oblastech. Míru prostorové koncentrace můžeme vyjádřit číselným ukazatele, kterému se říká Giniho index. Pochází z ekonomie, kde se používá pro měření rozdělení bohatství ve společnosti. Giniho index nabývá hodnoty od 0 do 1. Hodnota 0 odpovídá situaci, kdy jsou voliči na určitém území dokonale rozprostřeni, tzn. podíl hlasů pro určitou stranu či kandidáta je v každé obci naprosto stejný. Hodnota 1 odpovídá situaci, kdy se všichni voliči strany či kandidáta nachází právě v jedné jediné obci.


Graf ukazuje Giniho index podílu hlasů pro kandidáty v prvním kole českých prezidentských voleb v roce 2013 v obcích. Infografika byla vytvořena pomocí aplikace Infogr.am. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Voliči středového kandidáta Jana Fischera byli vůbec nejrovnoměrněji rozděleni v prostoru. Tomu odpovídá nízká hodnota Giniho indexu. Naopak voliči liberálně-konzervativního kandidáta Přemysla Sobotky byly vůbec nejvíce koncentrováni na určitém území. To znamená, že tento kandidát získal poměrně mnoho hlasů v malém počtu obcí a jen málo hlasů na zbytku území.

Další zajímavou veličinou je tzv. Moranovo I, které měří prostorovou autokorelaci. Udává, do jaké míry se volební podpora strany soustředí na jediném spojitém území. Politická strana, jejíž podpora má nízkou hodnotu Giniho indexu i Moranova I, má voliče víceméně rovnoměrně rozptýlené po celém území státu. Jestliže je Giniho index strany vysoký, ale Moranovo I nízké, znamá to, že voliči stany jsou soutředěni v několika oblastech, které spolu vzájemně nesousedí.

Pokud je naopak Giniho index nízký a Moranovo I vysoké, pak je volební podpora strany poměrně rovnoměrně rozložena v prostoru, ale malé odchylky se koncentrují v jednom nebo několika málo regionech. Vysoká hodnota obou indikátorů odpovídá situaci, kdy strana získává téměř veškerou volební podporu na jediném celistvém území.


Graf ukazuje Giniho index, Moranovo I a podíl hlasů pro politické strany, které v českých sněmovních volbách v roce 2013 kandidovaly ve všech volebních krajích. Oba indikátory jsou vypočteny z podílu hlasů v obcích a městských částech Prahy. Po najetí myši se zobrazí zkratka strany. Konkrétní stranu můžete vybrat pomocí menu vpravo. Graf byl vytvořen pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Z grafu je patrné, že s klesajícím podílem hlasů pro stranu klesá hodnota Giniho indexu – malé strany mají poměrně koncentrovanou volební podporu, zatímco velké strany ji mají rozloženou rovnoměrněji.

Pokud aplikujeme prostorovou analýzu volebních výsledků pomocí Giniho indexu a Moranova I na české sněmovní volby v roce 2013, zjistíme, že populistická strana ANO měla poměrně malou hodnotu Giniho indexu i Moranova I. Vyneseme-li následně její volební podporu na mapu, jasně uvidíme, že voliči této strany byli rovnoměrně rozmístěni po celém území státu.

web07

Mapa ukazuje volební podporu populistické strany ANO v českých sněmovních volbách v roce 2013. Barevná škála je rozdělena do deseti částí, které zachycují stejně široké intervaly. Mapa byla vytvořena v programu GeoDa. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Socialistická NS-LEV 21 měla v těchto volbách extrémně vysokou hodnotu Giniho indexu, což znamená, že její volební podpora pocházela do značné míry pouze z velmi malého počtu obcí. Hodnota Moranova I pro tuto stranu byla nízká, protože tyto obce spolu nesousedily.

NS LEV 21

Mapa ukazuje volební podporu socialistické NS-LEV 21 v českých sněmovních volbách v roce 2013. Barevná škála je rozdělena do deseti částí, které zachycují stejně široké intervaly. Mapa byla vytvořena v programu GeoDa. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Je zajímavé srovnat liberální Piráty a křesťansko demokratickou KDU-ČSL. Obě tyto strany měly podobnou hodnotu Giniho indexu, jejich voliči tedy byli koncentrováni v podobné míře. Liší se ale hodnotou Moranova I. Piráti měli nízkou hodnotu, protože jejich voliči byli koncentrováni ve velkém množství vzájemně nesousedících jednotek, především ve velkých městech. Naopak vysoká hodnota u KDU-ČSL zachycuje skutečnost, že jejich voliči se soustředili v menším počtu kompaktních území, především na jižní Moravě.

mapa 09

Mapa ukazuje volební podporu liberálních Pirátů v českých sněmovních volbách v roce 2013. Barevná škála je rozdělena do deseti částí, které zachycují stejně široké intervaly. Mapa byla vytvořena v programu GeoDa. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

mapa

Mapa ukazuje volební podporu křesťansko demokratické KDU-ČSL v českých sněmovních volbách v roce 2013. Barevná škála je rozdělena do deseti částí, které zachycují stejně široké intervaly. Mapa byla vytvořena v programu GeoDa. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Kartogramy rozdělení mandátů

Kromě počtu hlasů dokážeme přehledně zobrazit i rozdělení mandátů mezi strany. K tomu slouží zejména tzv. kartogram. Na něm může být každý volební obvod (v případě České republiky každý kraj) zobrazen jako shluk čtverečků, přičemž počet čtverečků odpovídá počtu mandátů, jež na daný obvod připadají.

mapa

Kartogram rozdělení mandátů pro politické strany v českých sněmovních volbách v roce 2013. Autor: Petr Gongala, Masarykova univerzita.

Z kartogramu je na první pohled patrné, že ačkoli se Praha jeví na běžné mapě poměrně malá, ve skutečnosti patří k největším volebním obvodům. Připadá na ni 24 mandátů, zatímco na Karlovarský kraj, který je téměř sedmkrát rozlehlejší, připadá jen 5 mandátů.

Máte-li zájem dozvědět se o zobrazování volebních výsledků více nebo přejete-li si podobné vizualizace vytvořit, neváhejte nás kontaktovat.

Dále čtěte


Související projekty
Související analýzy
Související mediální výstupy
Související blogové články
Související audio a video záznamy

No comments

Авиатор