Projekty

Volební kalkulačka

Volebná kalkulačka

Volebná kalkulačka je tzv. voting advice application, teda internetová aplikácia, ktorej cieľom je pomôcť voličom v rozhodovaní vo voľbách. Volebná kalkulačka ukazuje, ktorá politická strana či kandidát sa najviac zhoduje s ich politickými postojmi.

napište jim

Napíšte im

Napíšte im je internetová aplikácia, ktorá uľahčuje komunikáciu občanov so svojimi volenými reprezentantmi. Je inšpirovaná úspešným britským projektom “Write to Them” od organizácie MySociety.

budovani

Budovánií státu

Budování státu je projekt inšpirovaný britským “Open Spending” britskej organizácie Open Knowledge Foundation, ktorý KohoVolit.eu vyvíja spoločne s organizáciou Naši politici. Jeho cieľom je otvoriť, vizualizovať a analyzovať dáta o českom štátnom rozpočte.

otevřené volby

Otevřené volby

Otevřené volby je projekt, ktorého cieľom je otvoriť výsledky všetkých druhov volieb v Českej republike a v bývalom Československu na úrovni volebných okrskov a poskytnúť ich občanom k stiahnutiu v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte. 1,3GB dat zcela zdarma.

Stáže pre študentov

KohoVolit.eu organizuje stáže pre študentov vysokých škol. Stážisti získajú konkrétnu prácu na našich projektoch, nové znalosti, zručnosti a pracovné uplatnenie. Stáž je vhodná najmä pre študentov spoločenskovedných odborov, práv a informačných technológií.

API databáz KohoVolit.eu

KohoVolit.eu ponúka všetkým svojim užívateľom API (application programming interface) svojich databáz parlamentných, volebných a ďalších dát súvisiacich s politikou. Vďaka tomu môžu naše dáta ľahko využívať developeri pre svoje vlastné aplikácie.


Авиатор