Stáže pre študentov

KohoVolit.eu organizuje stáže pre študentov vysokých škôl. Stážisti získajú konkrétnu prácu na našich projektoch, nové znalosti, zručnosti a pracovné uplatnenie. Stáž je vhodná najmä pre študentov spoločenskovedných oborov, práv a informačných technológií.

Partnerstvo s univerzitami

KohoVolit.eu je partnerom Katedry sociológie a andragogiky a Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Palackého v Olomouci. Stáže študentov týchto dvoch katedier prebiehajú v rámci projektu YoungPower. Stážisti majú mimo iné možnosť získať za úspešne absolvovanú stáž kredity.

Online stáž s certifikátom

Stáž prebieha online (teda bez nutnosti osobnej prítomnosti) a pre jej úspešné dokončenie je potrebné vykázať plnenie presne zadaných úloh po dobu 160 pracovných hodín. Po absolvovaní stáže KohoVolit.eu udeľuje certifikát a doporučujúci dopis v českom, respektíve slovenskom a anglickom jazyku.

Skúsenosti so stážami

Stážami KohoVolit.eu už prešlo viac než 100 študentov takmer zo všetkých hlavných vysokých škôl v Českej republike a zo Slovenska z viac než desiatich rôznych oborov. Stážisti pracujú najmä na zbere a kontrole dát a podieľajú sa na prevádzke redakcie korporátneho blogu KohoVolit.eu.


Pokiaľ máte záujem sa do programu študentských stáží zapojiť, neváhajte nás kontaktovať.

Авиатор