Odkazy dole vedú na tabuľku (Google Spreadsheet) obsahujúcu výpis zo služby Google Analytics. Výpisy sa generujú automaticky raz za 24 hodín a pokrývajú obdobie uplynulých 365 dní. Tabuľka obsahuje najskôr súčty hodnôt premenných za celé obdobie (“Totals For All Results”) a následne hodnoty pre jednotlivé dni. Pokiaľ budete mať záujem o údaje pokrývajúce dlhšiu časovú radu, neváhajte nás kontaktovať. Tabuľku si môžete stiahnuť v niektorom z ponúkaných formátov.Popis premenných v tabuľke:

  • ga:date – dátum
  • ga:visitors – počet unikátnych návštěvníkov
  • ga:visits – počet návštev
  • ga:pageviews – počet zobrazení stránky