Luďia

Rada združenia


Mgr. Michal Škop, Ph.D.

Patrí medzi zakladajúcich členov KohoVolit.eu. Je to absolvent Matematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a postgraduálny študent Katedry politológie na Univerzite Hradec Králové. V akademickej sfére sa zaoberá predovšetkým analýzou hlasovaní v latinskoamerických parlamentoch. V KohoVolit.eu pôsobí ako programátor.


  michal.skop@kohovolit.eu
 +420 775 187 021

Mgr. Jaroslav Semančík

Patrí medzi zakladajúcich členov KohoVolit.eu. Je to absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Okrem iného sa venuje predovšetkým lokálnemu aktivizmu v Považskej Bystrici na Slovensku. V KohoVolit.eu pôsobí ako programátor.


jaroslav.semancik@kohovolit.eu
 +421 944 955 196

Mgr. Kamil Gregor

Je postgraduálnym študentom Katedry politológie na Masarykovej univerzite v Brne. V akademickej sfére sa zaoberá predovšetkým aplikáciou kvantitatívnych metód v sociálnych vedách a analýzou hlasovaní volených reprezentantov v zastupiteľských zboroch. V KohoVolit.eu pôsobí ako dátový analytik a projektový manažér.


kamil.gregor@kohovolit.eu
+420 724 362 427

Zamestnanci združenia


Mgr. Karel Komínek

Je absolventom Katedry politológie na Univerzite Palackého v Olomouci a Masarykovej univerzite v Brne. V KohoVolit.eu pôsobí ako dátový analytik, grafik a administrátor sociálnych sietí.


karel.kominek@kohovolit.eu

Mgr. Jaroslav Bílek

Je absolventom Katedry politológie a medzinárodných vzťahov Západočeskej univerzity a interným doktorandom na Katedre politológie na Univerzite Hradec Králové. V KohoVolit.eu pôsobí ako manažér projektu, tlačový hovorca a dátový analytik.


jaroslav.bilek@kohovolit.eu

Mgr. Petr Gongala

Je doktorandom na Katedre politológie Masarykovej univerzity a metodologom projektu Demagog.cz. V KohoVolit.eu pôsobí ako vedúci stáží a dátový analytik.


petr.gongala@kohovolit.eu

Externí spolupracovníci


Bc. Barbora Urbanová

Je študentkou Katedry politológie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Medzi jej aktivity patrí okrem iného aj organizovanie predvolebných debát a tvorba vzdelávacích projektov pre stredoškolských študentov. V KohoVolit.eu pôsobí ako dátová analytička.


urbanovabarbo@gmail.com

Bc. David Kaňok

Je študentom Katedry politológie a európskych štúdií na Univerzite Palackého v Olomouci. V KohoVolit.eu pôsobí ako editor korporátneho blogu.


david.kanok@kohovolit.eu

Bc. Jana Kubíková

Patrí medzi zakladajúcich členov KohoVolit.eu. Je absolventka Vysoké školy ekonomické v Prahe. Podporuje back-office sdružení.V KohoVolit.eu taktiež pôsobia stážisti z mnohých popredných českých i slovenských univerzít.