More transparent political finance and advertisement in the Visegrad region

More transparent political finance and advertisement in the Visegrad region

Projekt Making political finance and advertisement in the Visegrad region more transparent se zabývá především nedostatky a nekalými praktikami v oblasti online politické reklamy v zemích V4 a doporučeními pro snížení jejich negativního dopadu na férovou politickou soutěž. Partneři projektu budou monitorovat dobré a špatné praktiky v zemích V4 a implementaci související legislativy EU. Výsledky monitoringu budou pravidelně předávány osobám s rozhodovací pravomocí, médiím, aktivistům a širší veřejnosti, včetně shrnující zprávy, s cílem podpořit lepší regulaci a větší transparentnost online politických kampaní v celém regionu.

Partneři:

ZÁVĚREČNÁ STUDIE /FINAL STUDY

This project has been supported by the International Visegrad Fund

No comments

Авиатор